Bouwteam gemaal en keermiddel Kromme Rijn – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam gemaal en keermiddel Kromme Rijn

Impressie: © HDSR

Delen van het watersysteem van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) zijn kwetsbaar bij extreme omstandigheden. Deze extreme situaties zullen naar verwachting vaker voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. Door
langdurig droge perioden zien we steeds vaker lage rivierstanden op de Neder-Rijn, waardoor water niet langer onder vrij verval kan worden ingelaten voor het Kromme Rijngebied. Om de wateraanvoer voor de Kromme Rijn nu en in de toekomst te kunnen waarborgen, heeft HDSR het plan om in het inundatiekanaal bij Wijk bij Duurstede een Gemaal met Keermiddel te realiseren. Dit vormt het Systeem “Gemaal en Keermiddel Kromme Rijn”. Als locatie voor het voorkeursalternatief is gekozen voor het uiteinde van het rechte deel van het inundatiekanaal, aan de westzijde. Deze locatie ligt tussen de parkeerplaats van de Stadshaven en de aanlegsteiger. Het gemaal wordt in de oever weggewerkt en steekt niet boven de grond van de Stadshaven uit. Als afsluitmiddel wordt gebruik gemaakt van een balgstuw. Deze sluit direct aan op het gemaal en overspant vervolgens het gehele inundatiekanaal over een breedte van 30 m, om aan de oostzijde aan te sluiten op een landhoofd tussen de woonboten in.

De opdracht in deze aanbesteding luidt: “Het VKA verder ontwikkelen tot een Uitvoeringsontwerp (UO) en bijpassend contract dat voldoet aan de projectdoelstellingen en past binnen de nu bekende kaders voor dit project.”
Nu het voorkeursalternatief is bepaald, wenst HDSR in een bouwteam de planuitwerkingsfase (PU) te doorlopen. Hierbij is de wens om in gezamenlijkheid met de opdrachtnemer (een aannemer eventueel in combinatie met een ingenieursbureau) het VKA verder te ontwikkelen tot uiteindelijk een UO dat voldoet aan de projectdoelstellingen en past binnen de kaders voor dit project. Vervolgens is het de intentie om ook de Realisatiefase (RF) door de bouwteampartner te laten uitvoeren (2-fasen
contract).

Na afronding van fase 1 Planuitwerkingsfase heeft de opdrachtnemer het recht als eerste en enige een aanbieding te doen voor de realisatiefase. Alleen in het geval er geen overeenstemming wordt bereikt, zal het werk alsnog (openbaar) worden aanbesteed. Deze fase zal pas worden gegund na bestuurlijke goedkeuring van het Dagelijks Bestuur. U dient rekening te houden met een mogelijk wachttijd tussen afronding van fase 1 en start van fase 2.

HDSR organiseert een algemene inlichtingenbijeenkomst op 1 juli 2024. De bijeenkomst is niet via Teams te volgen. Wel zal er een opname van de bijeenkomst worden gemaakt, welke daarna op Tenderned geplaatst zal worden bij de aanbestedingsdocumenten. In verband met reservering van de benodigde ruimte willen wij u vragen om zich vooraf aan te melden.
Dit doet u door een bericht te sturen via de berichtenmodule op TenderNed of naar het email adres in de inschrijvingsleidraad. Doet u dit uiterlijk dinsdag 25 juni. Wij ontvangen van u graag:
• Naam van de organisatie;
• Naam van de aanwezige personen (maximaal 2 per organisatie);
• Mailadressen van de aanwezige personen.

Bron: Tenderned dinsdag 18 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339821

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 19 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *