Bouwteam brede maatschappelijke voorziening Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam brede maatschappelijke voorziening Heerlen

Impressie: © Gemeente Heerlen

Voor de wijk Heerlerbaan wordt een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) gerealiseerd aan de Vullingsweg. De BMV is een ontmoetingsplek, waarin een waaier aan maatschappelijke activiteiten plaatsvindt. In de BMV Heerlerbaan komen in ieder geval twee scholen onder één dak: de hoofdlocatie van openbare basisschool de Tovercirkel en Rooms-katholieke basisschool De Windwijzer. Daarnaast krijgen andere kindfuncties, zoals peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, er een belangrijke plek. Naast deze specifieke kindfuncties zullen ook de bibliotheek (dislocatie), de jongerenaccommodatie The Flash en een huisartsenpraktijk onderdeel gaan uitmaken van de BMV. Partners binnen de BMV Heerlerbaan willen kinderen van 0 tot 12 jaar ondersteunen in hun sociaalpedagogische ontwikkeling en bieden daartoe de benodigde voorzieningen aan; voorzien wordt in een compleet (educatief) dienstenaanbod.
Daarnaast legt BMV Heerlerbaan de relatie met sociaal maatschappelijke functies in de directe omgeving. Op deze wijze is de BMV een krachtige plek voor de wijk en haar inwoners. De activiteiten binnen de BMV Heerlerbaan zijn primair gericht op educatie, zorg, welzijn en aanpalende diensten voor kinderen, jongeren, ouders en inwoners van Heerlerbaan. Herkenbaarheid van participerende partijen in de BMV staan voorop. 

De huidige school van OBS De Tovercirkel (incl. de gymzaal) wordt gesloopt. Het gebouw van Schunck / Flash wordt na oplevering van de BMV gesloopt en toegevoegd aan het inhoudelijk en ruimtelijk programma van de BMV Heerlerbaan. Dit is ook het geval voor de huisartsenpraktijk, waarvan het terrein aangekocht en onderdeel wordt van de projectlocatie.
Gemeenschapshuis Caumerbron blijft gehandhaafd en wordt door middel van een nieuw te realiseren verbinding
gekoppeld aan de BMV. Momenteel is, in opdracht van woningcorporatie Weller, bijkomend onderzoek lopende naar de mogelijkheden om het gemeenschapshuis te renoveren. Mogelijk worden deze werkzaamheden onderdeel van de opdracht. 

De BMV heeft een totale omvang van ongeveer 5200 m2 bruto vloeroppervlak (BVO), verdeeld over 3 bovengrondse bouwlagen en een beperkte kelder. De verschillende gebouwzones omvatten ongeveer de volgende bruto vloeroppervlakten:
– Onderwijs: 2455 m2
– Kindpartners: 609 m2
– Sociaalmaatschappelijke partners: 324 m2
– Huisartsen: 334 m2
– Sportzaal: 1134 m2
– Algemene ruimtes: 273 m2 

De aanbestedende dienst kiest ervoor om een Europese aanbesteding te doorlopen volgens de niet-openbare procedure om zo te komen tot een overeenkomst voor de uitvoering van de bouw en het meerjarig onderhoud van de BMV Heerlerbaan.

De aan te besteden werkzaamheden omvatten de deelname aan het bouwteam (fase A – DNR 2011)
Op basis van een DO in samenwerking met het reeds bestaande ontwerpteam komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp en definitieve prijsvorming. De projectmanager, architect, installatieadviseur, constructeur en adviseurs bouwfysica en brandveiligheid zijn al geselecteerd. Uitvoering nieuwbouw (Fase B – UAV 2021) dwz.
– sloop van het bestaande schoolgebouw De Tovercirkel, gymzaal en bijhorende terreininrichting;
– bouwkundige en constructieve werkzaamheden;
– elektrotechnische voorzieningen;
– werktuigbouwkundige voorzieningen;
– liftinstallaties;
– infiltratievoorzieningen;
– terreininrichting;
– het bouwkundig onderhoud aan het gebouw en aan de installaties gedurende 10 jaar, met de mogelijkheid om te verlengen;
– het geven van diverse garanties voor een periode van 10 jaar
– sloop van het bestaande gebouw van The Flash en de huisartsenpraktijk na oplevering van de BMV.+ herstel terrein.

De uitvoeringscoördinatie inclusief werken door derden ligt bij de inschrijver van deze aanbesteding. In de gunningleidraad wordt het DO toegevoegd. De opdracht omvat één perceel. Voor de twee projectfases A en B worden separate overeenkomsten
afgesloten, respectievelijk een bouwteamovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. De opdrachtnemer komt pas in aanmerking voor het sluiten van een aannemingsovereenkomst voor fase B, nadat fase A succesvol is afgerond en tot overeenstemming tussen partijen heeft geleid. Het gunningcriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke gegadigde gegund wordt, is ‘economisch meest voordelige inschrijving’.

Bron: Tenderned 3 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229195

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *