Bouwrijp maken van De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken van De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid

BPD  (Bouwfonds)Ontwikkeling B.V. heeft een opdracht uitgeschreven voor het Bouwrijp maken van De Luwte fase 1 in Swifterband. De aanbestedingsleidraad is opgesteld door Royal Haskoning. De opdracht wordt verleend in het kader van het project ‘Bouwrijp maken van De Luwte fase 1 Swifterbant-Zuid`. In de gemeente Dronten wordt een nieuwe wijk genaamd ‘Swifterbant-Zuid’ gerealiseerd. In de komende jaren worden er circa 750 woningen gerealiseerd. Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van Swifterbant tussen de Bisonweg aan de westzijde en de Biddingweg aan de zuid- en oostzijde. Aan de noordzijde sluit het plangebied aan op de bestaande paardenweides nabij het Bospad.

[…]

©Zaz 2024

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het bouwrijp maken van de eerste fase van De Luwte ten behoeve van
de woningbouw. Hierbij komen in hoofdzaak de volgende werkzaamheden aan de orde:
a. grondwerkzaamheden (ontgraven cunetten, riool- en drainagesleuven);
b. aanleg rioleringen, drainage en duikers;
c. aanbrengen van funderingslagen (bouwwegen);
d. aanbrengen van asfaltverharding (hoofdontsluitingsroute door het projectgebied);
f. overige bijkomende werkzaamheden.

De aanbestedingsprocedure betreft de Openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016.
De schriftelijke informatie-uitwisseling in de Aanbesteding vindt volledig digitaal plaats. Niet alleen de aankondiging, de Aanbestedings- en Contractdocumenten worden digitaal gepubliceerd, maar ook de Nota
van Inlichtingen en het indienen van de Inschrijving worden langs elektronische weg via TenderNed afgehandeld.

Bron: Tenderned, 7 juli 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342292

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *