Bouw sporthal De Watertoren Egmond aan Zee – Aanbestedingsnieuws

Bouw sporthal De Watertoren Egmond aan Zee

Impressie: © Gemeente Bergen

Dit project van de gemeente Bergen omvat het op basis van een bestek realiseren van een nieuwe sporthal op basis van een UAV-overeenkomst. De nieuwe sporthal zal ter vervanging van de oude sporthal gebouwd worden op het adres Watertorenweg 36, Egmond aan Zee.
Het grootste deel van de sloop van de oude sporthal zal via een separate opdracht gegund worden.
Een klein deel van het sloopwerk zal door de te selecteren aannemer uitgevoerd worden (nl. een
deel van de kleedkamers en de kantine). Dit deel van het sloopwerk is zeer belangrijk voor de
latere opbouw van een deel van de nieuwe hal. De nieuwe accommodatie omvat circa 4.500 m2 bvo en bestaat op hoofdlijnen (indicatief) uit de volgende functies:
• Een ondergrondse parkeergarage van 1.830 m2 bvo, voor 80 auto’s;
• Een sporthal (in 3 sportzalen te verdelen) van 1.450 m2 bvo, inclusief de bouwkundige
sporttechnische toestellen (zoals voorzieningen voor basketbal en turnen;
• Een toestellenberging;
• Was- en kleedruimte;
• Horeca;
• Gedeeltelijke aanleg openbare ruimte: het inrichten van ca. 700 m2 voorterrein
• Het aansluiten van het terrein op de Watertorenweg;
• Aanheling en inbedding van de sporthal in het landschap (demarcatie is bekend).

Het complex is van hoogwaardig niveau qua uitstraling en inrichting, en zeer duurzaam uitgevoerd.
Het is energieneutraal en gasloos met een EPC-waarde van 0,0. De nieuwe sporthal zal voldoen aan de moderne eisen. Zo wordt de nieuwe hal all-electric, het dakvlak wordt volledig benut voor zonnepanelen en een zonneboilersysteem en er wordt voorzien in hoogwaardige isolatie. Het aspect duurzaamheid is daarmee in het ontwerp opgenomen. Door de bijzondere duinomgeving is ervoor gekozen het gebouw voor een groot deel ‘in de duinen’ aan te leggen. Dat is bereikt door de parkeerkelder volledig ondergronds te ontwerpen en tegen en de duinen tegen de sporthal op te laten lopen, waardoor de sporthal maar gedeeltelijk uit de duinen steekt. Vanwege politieke, budgettaire, bestuurlijke of organisatorische ontwikkelingen binnen de aanbestedende dienst is het mogelijk dat de (omvang van de) opdracht wijzigt. Gunning is onder voorbehoud van een toereikend budget bij de gemeente en is afhankelijk van inschrijfsom van de te gunnen inschrijver.

De duur van de aanneemovereenkomst is circa één tot anderhalf jaar en is bepaald aan de hand van de beoogde planning:
– Voorlopige gunning opdracht november 2024
– Werkvoorbereiding en inkoop t/m april 2025
– Realisatie mei 2025 t/m juni 2026
– Nazorg en ingebruikname zomer 2026
Na de oplevering gaat de zgn. onderhoudstermijn in. Voor bouwkundige werkzaamheden bedraagt
deze termijn doorgaans zes maanden en voor installaties een jaar. De overeenkomst is op basis van de UAV.

Aanbesteder heeft gekozen voor een niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fases: eerst een selectiefase en daarna de inschrijvingsfase. De selectiefase houdt in dat elke belangstellende ondernemer na publicatie van de aankondiging een verzoek tot deelname kan indienen (fase 1). Op basis van de criteria (Uitsluitingsgronden, Geschiktheidseisen en Selectiecriteria)
wordt bepaald welke (maximaal vijf) gegadigden uitgenodigd worden voor het indienen van een
inschrijving. In de inschrijvingsfase kunnen de gegadigden die daartoe worden uitgenodigd een Inschrijving indienen (fase 2).

Bron: Tenderned vrijdag 28 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341012

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 1 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *