Bouw grondwatermodel IBRAHYM 3 – Aanbestedingsnieuws

Bouw grondwatermodel IBRAHYM 3

Het Waterschap Limburg beheert en ontwikkelt sinds 2007  het regionale grondwatermodel IBRAHYM voor de hele provincie Limburg. Op dit moment is IBRAHYM 2 de meest recente hoofdversie en in gebruik sinds 2014. De aanbestedende dienst wil nu een nieuwe geactualiseerde en betrouwbare versie van het regionale grondwatermodel IBRAHYM versie 3 laten ontwikkelen. Sinds de oplevering van IBRAHYM 2 in 2014 wordt er veel met het model gewerkt en hebben de
gebruikers beperkingen aan het licht gebracht, dan wel nieuwe wensen en eisen voor verbetering opgeleverd. Niet alleen hebben de ervaringen nieuwe wensen en eisen voor verbetering opgeleverd, maar ook zijn er extern veel ontwikkelingen geweest of gaande. Dat betreft met name modelontwikkeling bij de “buren” van IBRAHYM: de Duitsers, de Belgen en waterschappen in Noord-Brabant en Provincie Noord-Brabant. Maar ook heeft het werk rond het Landelijk Hydrologisch
model (LHM) en het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) nieuwe tools en producten opgeleverd.
 Waterschap Limburgs doel is om IBRAHYM 3 in lijn te brengen met zowel deze externe ontwikkelingen als ook wensen en eisen voor verbetering in IBRAHYM 3 door te voeren. Een volledig Programma van Eisen is opgenomen bij de aanbestedingsdocumenten. 

Na definitieve gunning dient de opdrachtnemer te starten met de werkzaamheden. Het project moet in december 2022 geheel afgerond zijn. Waterschap Limburg is opdrachtgever mede namens WML en Provincie Limburg en verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten in deze Nationale Openbare aanbesteding. Voor deze aanbesteding is een projectteam geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst.

Bron: Tenderned 25 mei 2021

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *