Boskalis wint aanbesteding keermiddelen Brabantse Delta

Boskalis heeft een aanbesteding gewonnen voor de ontwerp en realisatie van keermiddelen. Na een intensief aanbestedingstraject kan het ontwerpen en realiseren van de keermiddelen met gemalen in de Leursche Haven en de Laaksche Vaart starten. Waterschap Brabantse Delta heeft de opdracht gegund aan Boskalis Nederland BV.

Woensdag 11 april is het contract getekend. In maart 2020 zijn de werkzaamheden afgerond. Dan is het achterland voldoende beschermd tegen wateroverlast als gevolg van hoog water.

In 2016 heeft waterschap Brabantse Delta in samenwerking met de omgeving gekozen voor een alternatief op het verbeteren van de dijken langs de Leursche Haven, de Kibbelvaart en de Laaksche Vaart. Dit zogenaamde voorkeursalternatief bestaat uit het plaatsen van keermiddelen en gemalen aan de monding van de vaarten. Deze oplossing neemt veel minder ruimte in beslag dan een volledige dijkverbetering. Boskalis gaat dit voorkeursalternatief nu uit

©Boskalis 2018

werken in een definitief ontwerp en na instemming van het waterschap ook realiseren. Het bestuur van het waterschap heeft groot vertrouwen in de aanpak en de uitvoering van de opdracht door Boskalis.

In een toelichting op waarom de keuze is gevallen op Boskalis laat het Waterschap weten dat “Boskalis belanghebbenden betrekt, zowel in de ontwerpfase als bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast heeft zij in haar ontwerp een keuze gemaakt voor een verantwoorde inpassing in het landschap waarbij cultuurhistorische waarden worden hersteld. Er wordt gestuurd op CO2-reductie en op gebruik van duurzaam materiaal voor de keermiddelen.”

Duurzaamheid en participatie zijn voor waterschap Brabantse Delta zwaarwegende doelstellingen binnen waterveiligheidsprojecten.

 

Bron: Brabantse Delta: 10 april 2018

 

redactie Auteur

Geef een reactie