Bluskleding en aanverwante diensten VR Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Bluskleding en aanverwante diensten VR Flevoland

Foto: Pixabay.com

Veiligheidsregio Flevoland (VRF),  een samenwerkingsverband van 6 gemeenten in Flevoland, Brandweer Flevoland en
de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland) wenst een raamovereenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer en is daartoe op zoek naar een opdrachtnemer die bluskleding en aanverwante diensten zoals reparatie van kleding, vervangen van een rits, levering striping, opleiding t.b.v. reparatie etc. kan leveren. De bluskleding moet voldoen aan de gestelde eisen zoals opgenomen in het PvE.  Dit ten bate van de brandweerfunctionarissen en ondersteunend personeel, opdat zij goed zijn uitgerust en er
uniformiteit is in de uitrusting. Het Programma van Eisen (PvE) omschrijft de eisen bij voorgemelde onderdelen. Alle voorgemelde onderdelen dienen daarom conform het door opdrachtgever opgestelde PvE te worden geleverd.

De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van vier jaar. Met de mogelijkheid om de overeenkomst eenmaal met twee  jaar te verlengen en daarna nogmaals eenmaal met één jaar te verlengen. De maximale looptijd van zeven jaar wordt aangehouden omdat dit de verwachtte levensduur is van een bluspak. De omvang van de opdracht is bij de start van de raamovereenkomst is 640 bluspakken. Daarna is de verwachting dat de VRF jaarlijks circa 40 bluspakken nodig heeft. De
genoemde aantallen zijn indicaties / schattingen.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de VRF de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de VRF geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 3 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251251

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *