Bepakkings- en oefenmiddelen VG Gelderland-Midden – Aanbestedingsnieuws

Bepakkings- en oefenmiddelen VG Gelderland-Midden

De onvermijdelijke brandemmers

Deze Europese Aanbesteding wordt uitgevoerd door de  Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Publieke Gezondheid (Ambulancezorg, GGD en de GHOR) voor de vijftien deelnemende gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Opdrachtgever is op zoek naar een opdrachtnemer die in staat is tot het leveren van geselecteerde bepakkings-en oefenmiddelen (slangen, triggers, straalpijpen, waterkanonnen, zaklampen, knetterkasten, shoutboxen, rookmachines etc.)uit een breder assortiment van de geselecteerde leverancier(s). Opdrachtgever wenst een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer.

Bij de inschrijving Beschrijft u uw bestel- en facturatieproces, met als doel de administratieve handelingen te minimaliseren en het bestelproces te optimaliseren voor de VGGM. In uw antwoord dienen onderstaande aspecten minimaal terug te komen:
– De mogelijkheid om geautomatiseerde bestellingen en facturatie uit AFAS te verwerken.
Dit is ook binnen het PVE een eis.
– Inrichten van een VGGM-specifieke online catalogus, met daarin de artikelen uit de basislijst die later gewijzigd kan worden volgens aangegeven handelingen, gericht op een hoge servicegraad voor de VGGM.
– Managementinformatie voor de VGGM.

Er is gekozen voor een openbare Europese aanbesteding. Bij deze procedure kunnen alle belangstellende ondernemers naar aanleiding van de publicatie van deze opdracht op Tenderned de documenten raadplegen en een inschrijving doen. De af te sluiten raamovereenkomst kent een looptijd van vier jaar, met de optie om driemaal twee jaar te verlengen.

Bron: Tenderned donderdag 20 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340161

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 21 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *