Belastingdienst: we hebben ten onrechte SAP software niet aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Belastingdienst: we hebben ten onrechte SAP software niet aanbesteed

De Belastingdienst constateert zelf, dat het de eigen bedrijfsvoeringssoftware niet heeft aanbesteed in 1997. Het gaat om software gerelateerd aan SAP. Daarover heeft verantwoordelijk staatssecretaris Wiebes een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, die 14 april is gepubliceerd.

Ook heeft de belastingdienst geconstateerd dat de huidige inrichting van dit bedrijfsvoeringsondersteuning inefficiënt is. Er zal daarom alsnog worden aanbesteed, waarbij eisen worden gesteld aan de efficiëntie. De Belastingdienst werkt momenteel aan het opstellen van het aanbestedingsdocument.

Bron: WikiCommons, ERP-software

Het onderzoeksrapport waarin deze constateringen worden gedaan, constateert eveneens dat management-informatie op verschillende terreinen niet of onvoldoende samenhangend voor handen is en dat een forse inhaalslag geboden is.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 31066, nr. 331

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *