Beheer strand- en zwemlocaties Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws

Beheer strand- en zwemlocaties Hoeksche Waard

Foto: © Gemeente Hoeksche Waard

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard is van plan de opdracht voor het beheer van de strand- en zwemlocaties in de gemeente Hoeksche Waard 2022-2025 aan te besteden. Met de aanbesteding wordt een Europese openbare procedure gevolgd. De aanbestedende dienst is voornemens om met één inschrijver een raamovereenkomst af te sluiten. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het
gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.  

De opdracht zelf betreft het beheer van negen zwemlocaties in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat hier om:
• Locatie Binnenbedijkte Maas, Mijnsheerenland;
• Locatie Binnenbedijkte Maas, Westmaas;
• Locatie Haringvlietbrug Oost, Numansdorp;
• Locatie Haringvlietbrug West, Numansdorp;
• Locatie Hitsertsekade, Zuid-Beijerland;
• Locatie Spui Goudswaard;
• Locatie Spui Nieuw-Beijerland;
• Locatie Strijen-Sas APL-polder;
• Locatie Spui Oude-Tol, Oud-Beijerland.

De uitvoering van werkzaamheden zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten dient plaats te vinden op werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Incidenteel kan, na overleg en goedkeuring van de opdrachtgever, hier vanaf worden geweken. De werkzaamheden dienen te geschieden met in goede staat van onderhoud verkerend geschikt materieel. De opdrachtnemer is ten volle aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het bij de uitvoering te gebruiken materieel. De opdrachtnemer dient zich op de hoogte te stellen van de zich in het werk bevindende kabels en leidingen, en de nodige voorzieningen te treffen om de kabels en leidingen in stand te houden en beschadigingen te voorkomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de klic-melding.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 28 februari 2026. Voor deze raamovereenkomst geldt een maximale opdrachtwaarde van: €750.000,-. De raamovereenkomst eindigt na het bereiken van dit bedrag.

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246429

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *