Applicatie “beheer openbare ruimte” – OWO Gemeenten – Aanbestedingsnieuws

Applicatie “beheer openbare ruimte” – OWO Gemeenten

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: pixabay.com

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben in 2011 besloten om de krachten te bundelen. De samenwerking is gericht op een optimale dienstverlening aan de burger, een efficiënt werkende ambtelijke organisatie, betere kwaliteit, een verminderde kwetsbaarheid en een stevige positie in de regio. Essentieel voor de samenwerking is de bestuurlijke zelfstandigheid en de eigen beleidsformulering in de drie gemeenten. Er is dus geen sprake van een gemeentelijke fusie.

Met deze aanbesteding beogen de OWO gemeenten een leverancier te contracteren voor de levering, implementatie en beheer van een Saas-applicatie BOR (Beheer Openbare Ruimte). De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2026, met een optie tot eenzijdige
verlenging door de aanbestedende dienst van viermaal één jaar.

De oplossing dient minimaal vanaf een Citrix XenApp omgeving op basis van Windows Server 2019 en Windows 10 gebruikt te kunnen worden vanuit een browser, zonder dat aanvullende plugin’s zoals Flash, Silverlight, Active X, etc. hoeven te worden geïnstalleerd. De BOR applicatie ondersteund het huidig FME BGT/BOR pragmatische vlak. De BOR applicatie ondersteunt het IMGeo – StUF koppelvlak (BGT applicatie betreft: C-SAM beheer BGT van de leverancier The People Group). De BOR applicatie ondersteund het product StreetSmart van de leverancier Cyclomedia. (StreetSmart dient in de BOR applicatie te worden ontsloten). De gebruiker moet in de BOR applicatie databronnen kunnen ontsluiten zoals bijvoorbeeld;

  • -DXF
  • -DWG
  • -DGN
  • -Shape
  • -ECW
  • -WMS
  • -WMTS
  • -WFS
  • -Oracle
  • -Postgres

Meer eisen en wensen zijn opgenomen in het programma van eisen en wensen. De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europees openbare procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 9 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288022

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *