Beheer & Onderhoud openbare stroomkasten Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Beheer & Onderhoud openbare stroomkasten Amsterdam

Foto: Google Maps

Er zijn in Amsterdam circa 403 openbare markt- en evenementkasten in gebruik. Deze stroomkasten zijn voornamelijk publiekstoegankelijk en voorzien exploitanten van markten, evenementen en losse standplaatshouders in energie. De bestaande stroomkasten zijn deels toe aan vervanging. Uit een inventarisatie blijkt dat de aansluitwaarden bij sommige kasten niet meer
voldoen aan de behoefte. Daarnaast is er behoefte aan een aantal extra kasten, en sommige kasten staan niet op de juiste posities. De gemeente is eigenaar van alle openbare stroomvoorzieningen. Deze aanbesteding heeft betrekking op het dagelijks onderhoud & beheer, de vervanging, verwijdering, plaatsing en de inspectie van de stroomkasten.

Voor het onderhoud van evenement- en marktkasten heeft de gemeente op dit moment geen (stadsbrede) raamovereenkomst(en). Het beheer & onderhoud wordt in de meeste gevallen door de gemeente op projectniveau ingekocht via losse opdrachten. De gemeente is daarom op zoek naar marktpartijen die de gemeentelijke organisatie zo veel mogelijk ontzorgt en zeker op het gebied van inspecties en dagelijks onderhoud fungeren als “verlengstuk” van beheer.

De nieuw af te sluiten raamovereenkomst(en) zullen ervoor zorgen dat de gemeente deze diensten op een rechtmatige en doelmatige wijze zal inkopen. Amsterdam wil met twee partijen die de gemeente Amsterdam gedurende twee jaar en bij verlenging van twee maal één jaar, maximaal vier jaar deze overeenkomsten afsluiten. 

De opdracht is onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: Inspecties
Perceel 2: Dagelijks beheer & (groot) onderhoud
– Opdrachtnemer die de inspecties uitvoert kan niet het dagelijks beheer & (groot) onderhoud uitvoeren, anders keurt deze partij zijn eigen vlees. Door de perceelindeling wordt geborgd dat niet één en dezelfde partij zowel perceel 1 inspecties als perceel 2 dagelijks beheer & (groot) onderhoud gegund krijgt.

De scope van de aanbesteding betreft op hoofdlijnen:
1. Perceel 1: Inspectie openbare stroomkasten
a) Voorzien in onderhoudsinspectie;
b) Voorzien in opleveringskeuring.
In het Programma van Eisen is een gedetailleerde omschrijving van de te leveren producten en diensten en de daaraan gestelde eisen opgenomen.
2. Perceel 2: Dagelijks beheer & (groot) onderhoud openbare stroomkasten
a) Op aanvraag leveren van nieuwe stroomkasten binnen gestelde kaders;
b) Op aanvraag verwijderen van vervallen stroomkasten;
c) Op aanvraag plaatsen van stroomkasten;
d) Voorzien in benodigd beheer & onderhoud, storingen oplossen van alle stroomkasten;
e) Ondersteunen van de gebruikers bij het correct gebruiken van alle kasten,
In het Programma van Eisen is een gedetailleerde omschrijving van de te leveren producten en diensten en de daaraan gestelde eisen opgenomen. 

De openbare stroomkasten liggen verspreid over verschillende goed bereikbare markt-, sport-, en evenementenlocaties binnen de Gemeente Amsterdam, het grondgebied Weesp, het Amsterdamse Bos, en het beheergebied Ouder-Amstel.
Ter informatie zijn de locaties van de openbare stroomkasten te bekijken via onderstaande links:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11s_X4C3EgZsaIc7uR45ts2djFJTWjNs-
&ll=52.352323419473336%2C4.911358450000001&z=10

Er zal veel afstemming plaats vinden met Liander die de stroomaanvoer naar de kast aanlegt. 

Bron: Tenderned 11 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230256

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *