Beheer ICT diensten Avalex – Aanbestedingsnieuws

Beheer ICT diensten Avalex

Avalex is op 2 april 2001 opgericht door de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Avalex is een betrouwbare partner van haar gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en
maatschappelijke manier. Met als doel een afvalloze regio, door de verwaarding van afval naar grondstoffen.

Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan die kan voorzien in de behoefte naar het support en beheer van de ICT voorziening bij Avalex. De onderstaande doelstellingen dienen door de opdrachtnemer te worden gerealiseerd:
– verdere ontwikkeling naar een toekomstbestendige regie organisatie;
– in controle zijn over de total cost of ownership binnen de beschikbare budgetten;
– het beheren van en adviseren over een stabiele, veilige en betrouwbare ICT voorziening voor de medewerkers en gasten zoals beschreven in het programma van eisen;
– fysiek bemensen van de ICT servicedesk op locatie bij de opdrachtgever gedurende 36 uur per week tijdens werkdagen op maandag tot en met vrijdag, waarvan minimale aanwezigheid tussen 07:30 uur en 12:00 uur;
– uitvoerende beheer zoals in het beschrijvend document beschreven;
– volledige ICT-gebruikersondersteuning met een Single Point of Contact bij opdrachtnemer;
– betalen naar gebruik en flexibiliteit in de omvang (meer en minder gebruikers);
– beschikbaar stellen van Shared mailboxen (momenteel 7);
– het onderhouden van de blauwdruk ICT infrastructuur/ ICT landschap.

Buiten de scope valt;
– de aanschaf van hardware;
– netwerkverbindingen;
– firewalls;
– telefonie.

Avalex wenst een ICT-dienstverlener te contracteren die het beheer op het gebied van ICT-voorzieningen verzorgt en
voor Avalex de benodigde applicaties van beheer en support diensten verzorgt op het gebied van Microsoft Office 365, Azure servers, storage en back-up en Cisco Meraki Wi-Fi. Een dienstverlener die samen met de beheerder van de infrastructuur (verbindingen, firewalls, switches) de benodigde centrale en lokale (ICT-)securityvoorzieningen verzorgt zodat een veilige ICT- voorziening is gegarandeerd.

Deze aanbesteding kan leiden tot een overeenkomst van maximaal 72 maanden. Er wordt een initiële looptijd van 24 maanden aangegaan met tweemaal een optionele verlenging van 24 maanden. Deze overeenkomst heeft ten doel om voor de looptijd van in beginsel 24 maanden de voorwaarden vast te leggen waaronder nadere (toekomstige) opdrachten, die onder de reikwijdte van de overeenkomst vallen, zullen worden gegund aan opdrachtnemer. De dienstverlening betreft de volgende locaties;
Kantoorlocatie Delft: circa 20 werkplekken;
Kantoorlocatie Den Haag circa 50 werkplekken;
4 Afvalbrengstations met weegbrug, intercom en slagboom, algemene werkplek PC, weegserver, VOIP telefoon en camerasysteem naast de kantoren in Delft en Den Haag en in Wassenaar en Nootdorp.
Afvaloverslag in Delft met pers en kraan en camerasysteem naast afvalbrengstation en kantoorlocatie.

In de afgelopen vier jaar heeft opdrachtgever totaal voor circa €1.000.000,- aan ICT diensten afgenomen en is daarmee tevens de raming. Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (Beste-PKV).

Voor deze aanbesteding is de aanbestedende dienst van mening dat een schouw of locatiebezoek noodzakelijk kan zijn voor inschrijvers voor het maken van een passende aanbieding. Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om één locatie van de aanbestedende dienst te bezoeken. Het is aan de inschrijver om zich voldoende te informeren middels de gepubliceerde rapportages en gegevens van de huidige situatie. Indien inschrijver van mening is dat aanvullend een locatiebezoek noodzakelijk is om een passende aanbieding te kunnen doen, kan inschrijver zich hiervoor aanmelden bij de contactpersoon van de aanbestedende dienst. Inhoudelijke vragen over de aanbesteding, voorwaarden en eisen kunnen tijdens de schouw NIET gesteld worden, maar mogen alleen gesteld worden via de berichtenmodule op TenderNed. Per gegadigde mogen maximaal 2 personen deelnemen aan de schouw. De gegadigde partij kan zich hiervoor aanmelden vóór 29 september 2021 via de berichtenmodule van TenderNed. De schouw zal plaatsvinden op 30 september 2021 vanaf 10.00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de uren worden ingepland. Tijdens deze aanwijs is het NIET toegestaan om foto’s of opnames te nemen.

Bron: Tenderned donderdag 24 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238956

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *