BAM wint aanbesteding voor laboratorium waterschap Hunze en Aa

Waterschap Hunze en Aa’s, een gefuseerd waterschap in Groningen en Drenthe, heeft BAM Bouw en Techniek geselecteerd voor de engineering en realisatie van een laboratorium naast het waterschapshuis op het Aquapark in Veendam. Het nieuwe laboratorium heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 1.150 vierkante meter en biedt plaats aan 30 medewerkers. In maart 2018 start BAM met de bouw. De oplevering staat gepland voor eind 2018.

Het gebouw, bestaande uit een laboratorium en kantoorruimte, krijgt energiezuinige installaties, apparatuur en verlichting en wordt verwarmd en gekoeld met eigen warmte-koude opslag. Het gebruik van gas wordt hierdoor geminimaliseerd. Ook krijgt het gebouw een groen dak. Daardoor wordt het hemelwater vertraagd afgevoerd naar het watersysteem. Hunze en Aa’s speelt hiermee in op klimaatveranderingen.

Het waterschap blijft de twee laboratoria apart runnen. Vanwege de fusie is er de afgelopen jaren niet in de bestaande huisvesting geïnvesteerd, door het Waterschap. Het huidige huurcontract van het pand in Assen loopt af in september 2018. Voor het nieuw te bouwen laboratorium in Veendam is  € 2.500.000,- uitgetrokken. De laboratoria behoren tot de goedkoopste van  het land.

In de onderzoeksruimte wordt onder meer de kwaliteit van het water en slib van kanalen, rivieren en zwemwater onderzocht. Daarnaast onderzoekt men het water van rioolwaterzuiveringsinstallaties en het afvalwater van bedrijven. Het laboratorium verricht werkzaamheden voor zowel Hunze en Aa’s als waterschap Noorderzijlvest. Hunze en Aa’s opereert in de provincies Groningen en Drenthe.

KuiperCompagnons uit Rotterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp. Nijeboer-Hage Technisch Adviseurs uit Assen heeft het ontwerp van de installatietechniek verzorgd, Prinzen Advies uit Soest verzorgt de inrichting van het laboratorium.

Structon Worksphere en BAM Techniek bv waren al in eerder stadium betrokken om een budgetraming te maken voor het vervangen van de technische installaties. Daarnaast is er aan laboratoriuminrichter

©Bam 2017

Interfurn gevraagd om een globale prijsopgave te maken voor de laboratoriuminrichting (zuurkasten en tafels).

Zie ook:

https://www.hunzeenaas.nl/about/bestuur/vergaderingen/BPP/Documents/2016-09-21/10.0%20Toekomst%20huisvesting%20laboratorium.pdf

https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2018/1/bam-bouwt-nieuw-laboratorium-voor-waterschap-hunze-en-aas?position=1&list=XJO95QYOgbPun-9tJti5bN7FiU-ZPXZcNoU8M6QNpp0

redactie Auteur

Geef een reactie