Bam en Noord-Brabant onderzoeken verkeersveilige fietspaden – Aanbestedingsnieuws

Bam en Noord-Brabant onderzoeken verkeersveilige fietspaden

De provincie Noord-Brabant, Royal HaskoningDHV en BAM Infra Nederland zijn gestart met een innovatieve inventarisatiemethode om de eigenschappen van fietspaden in beeld te brengen. Op de snelfietsroute tussen Oss en ’s-Hertogenbosch – de F59 – heeft het eerste pilotproject plaatsgevonden, waarin sensoren en kunstmatige intelligentiemodellen de omgeving van fiets en fietser scannen en analyseren. Als die pilot succesvol is, kan met deze informatie een veiligheidsscore gegeven worden aan fietspaden.

Verkeersveiligheid is een van de belangrijkste speerpunten van het Noord-Brabantse mobiliteitsbeleid. In het Brabantse Verkeersveiligheidsplan – BVVP 2020-2024 – is veel aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Zo zijn fietsers opgenomen als belangrijk thema. De provincie wil dan ook inzichtelijk maken welke fietspaden in de provincie veiliger kunnen worden ingericht. Tot op heden is het moeilijk om dit snel, eenvoudig en eenduidig inzichtelijk te krijgen, omdat data verouderd of niet (meer) voorhanden zijn. Met deze pilot proberen de initiatiefnemers te komen tot een inventarisatiemethode, waarmee eenvoudig een goed inzicht wordt verkregen in de veiligheid op het fietspad. Op termijn kunnen zo ook andere provincies en gemeenten worden ondersteund om de verkeersveiligheid op fietspaden te verbeteren.

©Bam 2021

Op 13 januari heeft de eerste proef plaatsgevonden op de F59. Deze route is gekozen, omdat hier verschillende soorten verhardingen, voorrangssituaties en inrichtingskeuzes voorkomen en de route eerder op andere wijzen is geanalyseerd. Hierdoor zijn de resultaten van deze inventarisatiemethode goed te interpreteren en te vergelijken met bekende gegevens en inzichten.

Bron: Bam 5 februari 2021

Voor meer informatie zie: https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2021/2/start-pilot-inventarisatie-verkeersveiligheid-fietspaden?position=0&list=ROx18EkdEZfg2QlysjWKm7_XHEIeh64l69qpVeVOeII

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *