Automatisering en werkplekbeheer – Aqualysis – Aanbestedingsnieuws

Automatisering en werkplekbeheer – Aqualysis

Foto: Pexels.com

Aqualysis is een laboratorium voor wateronderzoek. Aqualysis  werkt voor vijf waterschappen, die tevens eigenaar zijn. Daarnaast behoren ook bedrijven, ingenieursbureaus, gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot de klantenkring. Aqualysis is goed vertegenwoordigd in landelijke werkgroepen en netwerken en kan hierdoor goed inspelen op de markt.
De vijf waterschappen welke eigenaar van het laboratorium zijn:
1. Waterschap Drents Overijsselse Delta
2. Waterschap Vallei en Veluwe
3. Waterschap Zuiderzeeland
4. Waterschap Vechtstromen
5. Waterschap Rijn en IJssel

Voor deze opdracht is een overeenkomst opgesteld met als huidige titel ‘Conceptovereenkomst Automatisering en werkplekbeheer’. De plaats van uitvoering van de opdracht is Zwolle. Aqualysis heeft ruim 80 medewerkers waarvan twee functioneel beheerders. De hele netwerkomgeving draait op dit moment op een azure omgeving. Daarnaast zijn er zo’n 70 werkstations (thin clients) en beschikt bijna elke medewerker over een laptop en mobiele telefoon. De volgende diensten
worden op dit moment afgenomen:
1. Diensten
• 365 Werkstation Agent
• 365 Server Agent
• 365 Firewall
• 365 Network Attached Devices
• 365 Vault
• 365 Secure Printing
• 365 Cloud Backup
• Server Managed Cloud Services
• User managed cloud legacy
• 365 Cloud Handtekening
2. Monitoring
• Fortimanager en 24×7 Monitoring t.b.v. firewall
3. Communicatie en verbindingen
• Internetverbinding, eurofiber
4. Microsoft Azure Managed Service
5. MKB Security Operations Center
6. Trainingen:
• Microsoft 365 Academy
• Security Awareness

Aqualysis wenst een ICT-Dienstverlener te contracteren die haar ontzorgt op het gebied van ICT voorzieningen. Het betreft hier het voortzetten van de automatisering en het beheer van de digitale werkplekken. Tevens zal met de nieuwe contractant een strippenkaart voor service en bereikbaarheid worden afgesloten, voor calamiteiten buiten kantoortijden, zodat de 24/7 bereikbaarheid behaald kan worden. De uren hiervoor kunnen worden opgenomen als consultancy uren en de dienstverlening kan tevens op afstand als op locatie van Aqualysis (on-site) worden verwacht van contractant.

• De telefonie behoort niet tot de scope.
• Daarnaast zal de 1e lijns ondersteuning en het functioneel beheer van de LIMS zal door de twee functioneel beheerders van Aqualysis zélf worden opgepakt.
• De Microsoft licenties zelf worden rechtstreeks afgesloten via Het Waterschapshuis i.v.m. het feit dat vanuit deze overeenkomst het beheer van data binnen Nederland bewezen is.

Het implementatietraject zo spoedig mogelijk na ondertekening van de overeenkomst, verwacht 1 mei 2023. De ingangsdatum van de overeenkomst zal gelijk zijn aan de startdatum van de implementatie. De daadwerkelijke uitvoering van de
beheerwerkzaamheden (go-live) start op 1 september 2023 voor de duur van drie jaar, met daarna viermaal de mogelijkheid om de overeenkomst met twaalf maanden te verlengen tot de maximale contractduur van zeven jaar. De verwachte financiële omvang van de beoogde initiële Overeenkomst is ongeveer €1.900.000,- incl. BTW voor alle zeven  contractjaren, inclusief implementatie. Dit is een inschatting waar geen rechten aan te ontlenen zijn. De inschrijfprijs mag niet hoger zijn dan het plafondbedrag van € 1.900.000,- incl. BTW voor de totale looptijd. De aanbestedende dienst doorloopt in deze aanbesteding een Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 22 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283446

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *