Automaten voor warme dranken stichting Carmelcollege – Aanbestedingsnieuws

Automaten voor warme dranken stichting Carmelcollege

Foto: © Stichting Carmelcollege

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Op meer dan 50 schoollocaties verzorgen wij een onderwijsaanbod. Onze scholen verzorgen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal worden ruim 35.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door circa 4.100 medewerkers. De scholen beschikken over een grote mate van
autonomie en zelfstandigheid, maar vormen samen een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs.

Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van een leverancier die de warme drankenautomaten en ingrediënten levert. In de huidige situatie heeft Stichting Carmelcollege diverse overeenkomsten voor het leveren en onderhouden van warme drankenautomaten met verschillende afloopdata. Stichting Carmelcollege heeft besloten om de levering en het onderhoud van warme drankenautomaten Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet gefaseerd ingaan.
De opdracht betreft:

Het verhuren van warme drankenautomaten middels Operational Lease 
Het plaatsen en installeren van automaten;
Het leveren van ingrediënten en bekers (voor de leerlingautomaten) zoals opgenomen in het prijzenblad;
Het onderhouden en het verlenen van service (o.a. herstellen van storingen) van de door opdrachtnemer geplaatste automaten.

De zetmethode betreft:

Type 1: Espresso zetmethode
Type 2: Instant zetmethode

Daar waar de situatie erom vraagt, in specifieke gevallen, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg afwijken van de uitgevraagde type machines en/of zetmethode. De volgende werkzaamheden en producten behoren niet tot de opdracht:
De verzorging (schoonmaken en vullen) van de door Opdrachtnemer geplaatste automaten;
Het leveren van thee;
Het leveren van losse suiker- en melksticks.

Op het prijzenblad is op het werkblad ‘Input instellingen’ aangegeven wanneer welke instelling instroomt in het contract. Globaal ziet deze verdeling er als volgt uit:

– 1 juni 2021: 21 automaten
– Eind 2021: 7 automaten
– 1 januari 2022: 6 automaten
– Zomer 2022: 12 automaten
– Zomer 2023: 5 automaten

Voor bovenstaande automaten dient inschrijver nieuwe automaten te leveren.
Verder zijn er nog ongeveer 10 tot 15 automaten in eigendom aanwezig. Het is niet bekend wanneer deze automaten vervangen worden en of dat binnen deze contractperiode zal zijn. Indien de vervanging voor 31 december 2022 plaats vindt, dan dient inschrijver nieuwe automaten te leveren. Vindt de vervanging na 31 december 2022 plaats, dan mag inschrijver
hier gereviseerde automaten voor leveren. Het Augustinianum in Eindhoven (t/m januari 2026) en het Bonhoeffer College in Enschede (t/m uiterlijk 31 december 2026) hebben nog langlopende contracten. Mogelijk dat deze instellingen aan het einde van de contractperiode nog een tijdelijke overbruggingsoplossing nodig hebben. Opdrachtgever verwacht van inschrijver dat inschrijver hier t.z.t. als dit nodig blijkt over mee denkt en flexibel is om hier een passende oplossing voor te zoeken.

Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt de overeenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van zes jaar en één maand met de mogelijkheid voor Stichting Carmelcollege om éénzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden twee keer één jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is vastgesteld op 1 juni 2021 en de einddatum  is op 30 juni 2027. De nieuwe overeenkomst dient gefaseerd opgestart te worden, conform de ingangsdata zoals opgenomen op het werkblad ‘Input instellingen’ van het prijzenblad.

Bron: Tenderned 9 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219162

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *