Automaten voor uitgave warme dranken “De Stichtse Rijnlanden” – Aanbestedingsnieuws

Automaten voor uitgave warme dranken “De Stichtse Rijnlanden”

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/Skitterphoto-324082/

De opdracht bestaat uit het leveren en onderhouden van nieuwe warme drankenautomaten incl. koffie (bonen) en andere toebehoren. De technische en inhoudelijke eisen die aan deze opdracht worden gesteld zijn te vinden in het programma van eisen. Het wisselen van de automaten op de locaties, gaat uitsluitend in goed overleg met de afdeling facilitair. Het is niet uitgesloten dat dit eventueel in de avond of in het weekeinde zal moeten plaatsvinden.

Verdeeld over de (hoofd)kantoorlocaties staan in totaal acht warme drankenautomaten. Het gaat hierbij om bonenmachines die geplaatst zijn in 2016. Ook De Stichtse Rijnlanden nu twee kannenautomaten met instant koffie, waarvan er één niet in gebruik is (reserve). Op dit moment wordt onderzocht of er een derde kannenmachine zal worden afgenomen. Dit apparaat zou dan wel dezelfde kwaliteit moeten leveren als een bonenmachine. Op de buitenlocaties van HDSR staan in totaal vijf warme drankenautomaten die de komende jaren vervangen moeten worden. Het moment van vervanging varieert en is afhankelijk van de einddatum van de huidige overeenkomsten. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal duidelijk worden welk effect de coronapandemie heeft op het flexwerken en het gebruik van kantoorfaciliteiten. Om deze reden kan het zijn dat er een
andere invulling wordt gegeven aan het ‘koffieconcept’. Het is mogelijk dat er meer of minder warme drankenautomaten nodig zijn, of dat er andere wensen ontstaan. Wij vragen daarom een hoge mate van flexibiliteit. De kennis en ervaring van de leverancier stellen wij hierin zeer op prijs. Uw visie wordt in de volgende fase verder uitgevraagd. De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal zeven jaar. De beoogde looptijd van de overeenkomsten is van 1 maart 2022 tot 1 maart 2026 met een optie tot eenzijdige verlenging met  drie keer één jaar. Wanneer HDSR gebruik maakt van één of meerdere verlengingen zal zij dit uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend maken.
Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af. De gevolgde procedure is de niet-openbare procedure, dus er zijn weer twee fasen. 

Bron: Tenderned vrijdag 17 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238571

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *