Autoladders Veiligheidsregio Brabant-Noord, – Aanbestedingsnieuws

Autoladders Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Foto: Zieglerbrandweertechniek

De Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) heeft twee autoladders in haar verzorgingsgebied die aan vervanging toe zijn. Voor
de levering van deze autoladders en het onderhoud ervan wenst de VRBN één partij te selecteren. Met deze aanbesteding wordt een overeenkomst gesloten om twee nieuwe autoladders aan te schaffen met als optie het leveren van een derde autoladder. De optie is bedoeld als achtervang in de situatie dat één van de twee nieuwe autoladders onverhoopt niet meer inzetbaar is of door een vernieuwde behoefte n.a.v. een beleidswijziging. Van de optie kan door VRBN gebruik worden gemaakt tot maximaal zes jaar na opdrachtverstrekking voor de twee autoladders. Het onderhoud van chassis en het bovenstel (de opbouw) van de autoladders wordt mogelijk ook afgenomen, dit is afhankelijk van het aangeboden onderhoudscontract. 

Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer. De overeenkomst met betrekking tot de levering van de autoladders heeft een looptijd van vier jaar en kan aansluitend maximaal twee maal met één  jaar worden verlengd.  Na de ingangsdatum van de overeenkomst zal VRBN over gaan tot het bestellen van twee stuks autoladders. Deze dienen medio derde kwartaal 2023 en medio eerste kwartaal 2024 uitgeleverd te worden. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is gesteld op 1 januari 2022. Uit het PvE selecteert Aanbstedingsnieuws : De vlucht is minimaal 17 meter (rondom) bij de volgende condities:
-Een werkvloerhoogte van 22 meter en een korfbelasting van 500kg bij maximale afstempeling
-Volledige 360 graden rotatie eindloos

De hoogte van de korfvloer bedraagt minimaal 30 meter.De korf dient plaats te bieden aan minimaal drie personen, waarbij alle bewegingen gedempt dienen te zijn. De opdrachtnemer dient een universele brancarddrager aan te leveren die geschikt
is om op een snelle, eenvoudige en verantwoorde wijze een USC Brancard te monteren en een patiënt te mobiliseren vanuit een raamopening etc. Verder moet hij natuurlijk brandweerrood zijn , een hoop herrie kunnen maken.

De aanbestedende dienst wenst de te leveren autoladders ook op de juiste manier te onderhouden. VRBN zal daarom optioneel een onderhoudscontract afsluiten met de leverancier van de autoladders. Het onderhoudscontract heeft een looptijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met telkens één jaar en is door VRBN jaarlijks opzegbaar.
Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Er vind geen schouw plaats zoals beschreven in de aanbestedingswet. Onderdeel van de beoordeling is echter wel het bekijken van een demovoertuig. 

Bron: Tenderned donderdag 15 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233041

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *