Aanbesteding asbestsanering valt fors lager uit

Een aanbesteding van asbestsanering van het buurthuis de Leunigjes in Poeldijk, valt aanzienlijk lager uit dan de gemeente had geraamd. Dat bericht Westlanders.NU. In het pand is eerder asbest aangetroffen, in plaathoudend materiaal, dat niet zorgvuldig was weggeruimd. Hierdoor zweefden er asbestdeeltjes door de lucht. Het gaat om een bedrag van tussen de €150.000 en […]

ijsbeer

Advies CvA 138 subgunningscriteria moeten voldoende geobjectiveerd

Een tweede deze week gepubliceerde advies  van de Commissie van Aanbestedingsexperts acht de klachten van de klagers gegrond. In het advies wordt een taxibedrijf beoordeeld op de zakelijke communicatie als koud en zeer zakelijk. Dat achten de aanbestedingsexperts niet objectief. De motivering van de aanbestedende dienst benadrukt dat de beschrijving in de inschrijving van de klager […]

berichtenbox

Advies CvA over miscommunicatie via TenderNed

In advies 181 is heeft de klager een klacht over de communicatie via TenderNed. De aanbestedende dienst zou via TenderNed een mail gestuurd hebben met daarin een verzoek om aanvullende informatie. Die aanvullende informatie is verder openbaar beschikbaar, volgens de klager. De aanbestedende dienst heeft alle vertrouwen in Tenderned en heeft in totaal aan zeven […]

Tenderned: ondernemers moeten tijdig inschrijven ivm piekbelasting

TenderNed kampt de laatste tijd helaas te veel met storingen. De storingen zijn een gevolg van een exponentiële toename in het aantal transacties. Sinds de storing van 5 en 6 september jl. onderzoeken en testen wij alternatieven voor een robuustere en efficiëntere documentverwerking. Het ontwikkelen van een oplossing zal waarschijnlijk tot begin 2017  duren. Daarom […]

Aanbesteding stadsdeelkantoor Hengelo een grote chaos

Hengelo vertraagt de gunning van de aanbesteding van het stadsdeelkantoor. Dat bericht het Algemeen Dagblad. Naar aanleiding van dit bericht pakte de redactie van Aanbestedingsnieuws de aanbesteding er even bij. De aankondiging op TenderNed dateert van 29 januari 2014. De aanbesteding is op 17 februari 2014 gerectificeerd. De deadline van de aanbesteding is niet opgeschoven.  Met de rectificatie […]

Veenendaal foto Michiel Verbeek

Aanbesteden leerlingenvervoer Veenendaal benadeelt schuldeisers failliete voorganger

Het aanbesteden van leerlingenvervoer door vervoerder Noot, kost in Veenendaal 6 ton meer dan bij de vorige aanbesteding. Het kan natuurlijk zijn dat deze aanbesteding heel duur is. Wat ook mogelijk is, is dat de vorige aanbesteding hee erg goedkoop is. Aanbestedingsnieuws zocht het uit. Toenmalig leerlingenvervoerder Klomp uit Ede won in 2013 een aanbesteding van […]

Zembla: Milieukeur kunstgras stelt weinig voor

Zembla concludeert dat het Milieukeur voor rubber korrels ten behoeve van kunstgras weinig voorstelt. Dat stelt het in aanvullende informatie op de website, naar aanleiding van zijn uitzending over de milieugevaarlijke stoffen (de zogeheten PAK’s) in kunstgras. Zembla geeft als voorbeeld het milieukeur voor het bedrijf Granuflex. Granuflex vroeg in 2011 het Milieukeur aan voor […]

Rechter: Risicoverdeling jeugdhulp Alphen aan de Rijn onvoldoende evenwichtig

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de aanbesteding jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem disproportioneel (onvoldoende evenwichtig) is.  De gemeenten hadden de risico’s van een capaciteitsgebrek eenzijdig bij de ondernemer belegd.  In eis 14 van het Programma van Eisen, stond dat de opdrachtnemer problemen die ontstaan door een gebrek aan capaciteit en het […]

zonsopgang

Besluit WMO-aanbestedingen: inkoopplan verruild voor reële prijs

AMSTERDAM- Van onze redactie Dinsdag hebben de commissieleden van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid vragen gesteld over het te tekenen besluit, Besluit houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening […]

Nieuw aanbestedingsbeleid Waterschappen voor innovatie en duurzaamheid

De Unie van Waterschappen heeft op 30 september het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de waterschappen vastgesteld. Dit gebeurde in de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën. Met dit herziene beleid kunnen de waterschappen op een goede en verantwoorde wijze inkopen en aanbesteden. Verder komt het de effectiviteit en integriteit van de inkoop- en aanbestedingspraktijk ten […]

Parijs wil treinenfabriek Alstom met order redden

Parijs wil een treinenfabrikant met een order redden van faillissement. De Franse regering werkt aan een lange termijn oplossing om Alstom, een symbool van de Franse industrie, te redden van de ondergang.  Daarom heeft de SNCF (de Franse NS) 15 TGV-treinen bij Alstom besteld. Dat bericht Le Monde, 4 oktober. Het nieuws komt voor Nederland […]

ANWB helikopter gaat al vliegen in afwachting van heraanbesteding

Vanaf 16 november gaat de RAV vliegen met de ANWB-helikopter. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde kamerbrief van de Minister van Volksgezondheid.  De inhuur van een helikopter was nodig omdat het Ministerie van Defensie, dat voorheen de waddeneilanden van spoedeisend patiëntenvervoer zag, had besloten daarmee te stoppen. De Kustwacht heeft het patiëntenvervoer sinds eind augustus 2015 tijdelijk […]