ZOOV gunt Leerlingenvervoer aan negen taxibedrijven

ZOOV heeft het leerlingenvervoer in de zeven Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk gegund aan negen taxibedrijven. Ook enkele kleinere en lokale taxibedrijven gaan vanaf het nieuwe schooljaar het leerlingenvervoer verzorgen. Vanaf 1 augustus 2017 verzorgt ZOOV het vervoer van leerlingen van en naar hun scholen voor deze zeven […]

Aanbesteding jongerenwerk Delfshaven moest opnieuw van politie

De aanbesteding van het jongerenwerk in het Rotterdamse Delfshaven moest van de politie opnieuw. Dat blijkt uit een rapport De lokale betekenis van basisteams, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het rapport gaat over het werk van geüniformeerde agenten en het gebrek aan rechercheurs. De aanbesteding was volgens de politie niet kritisch gedaan. Bovendien zit […]

Nemesys wint telecommunicatie Delfzijl, Appingedam, Loppersum

Nemesys heeft na een Europese openbare aanbesteding, de opdracht gekregen van de DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) voor de levering van een nieuwe integrale telecommunicatieoplossing inclusief support en onderhoud. De DAL-gemeenten gaan hun huidige vaste telefonievoorziening vervangen door een nieuwe integrale telecommunicatieoplossing. Zij investeren in een toekomstbestendig communicatieplatform waarbij ten minste voor de komende 5 […]

Milieucriteria geactualiseerd

Via pianoo.nl zijn 45 geactualiseerde milieucriteriadocumenten beschikbaar gesteld. 28 daarvan hebben betrekking op het facilitaire domein en 17 op de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Over het algemeen zijn kleinere aanpassingen doorgevoerd. De geactualiseerde milieucriteriadocumenten kunnen per direct worden gebruikt. Deze actualisatie is onderdeel van het jaarlijkse onderhoud van de criteriadocumenten dat sinds 2014 plaatsvindt. […]

TenderNed houdt inloopspreekuur op PIANOo-congres

Adviseurs van TenderNed verzorgen een inloopspreekuur voor aanbestedende diensten op het PIANOo-congres op 1 juni. Heeft u als aanbestedende dienst vragen over het gebruik van TenderNed? Wilt u weten hoe u zaken makkelijker kunt regelen in TenderNed? Of wilt u TenderNed feedback geven op de applicatie? Daarvoor is er een inloopspreekuur in de lunchpauze en tijdens de 1e en […]

Verantwoord marktgedrag beveiliging: goed aanbesteden en contract management

Aanbesteden en goed opdrachtgeverschap hangt nauw samen met verantwoord marktgedrag. Dat stelden de ondertekenaars van de Code Verantwoord Marktgedrag in de Beveiliging. Op 15 mei is in navolging van de schoonmaakbranche de code door overheidsinkopers en beveiligingsbedrijven getekend. De heer Weimar (directeur Faciliteiten, Huisvesting en Inkoopbeleid Rijk en tevens CPO Rijk) verwelkomde de beveiligingsbedrijven. In […]

Perron Zwolle moet aangepast na mislukte aanbesteding

De nieuw aangeschafte sneltrein voor de verbinding tussen Zwolle en Enschede gaat voorlopig nog niet vertrekken. Het wachten is op het perrron. Dat moet na de aanschaf van de nieuwe sneltrein, opnieuw worden gebouwd. Dat betekent een jaar vertraging, voor de Kamperlijn, zo laat-Prorail directeur Aldert Baas weten, tegenover Dagblad de Stentor. Volgens Baas gaat […]

Inspectie SZW wijst opdrachtgevers op onderbetaling en bedrijfsongevallen

De Inpectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) heeft grote zorgen over onderbetaling van werknemers en een sterke toename van het aantal bedrijfsongevallen. Inspecteurs en rechtercheurs zien gevallen van uitbuiting in de schoonmaakbranche. Er worden meer overtredingen van de Wet Minimumloon (WML) geconstateerd. Daarnaast ziet de Inspectie een toegenomen risico op ongevallen door aanrijdingen bij wegenbouw.  “Werknemers die de ultieme […]

Protinus wint aanbesteding ICT werkplekken Rijk

Protinus IT is medewinnaar van de aanbesteding IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken. IWR staat voor ICT Werkomgeving Rijk. Deze wordt via een reeks van aanbestedingen in de markt gezet. De aanbesteding IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken betreft de producten desktop pc’s (fatclients), thinclients en zeroclients, all-in-one-pc’s en hybride varianten van deze apparaten. Naast het winnen van IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken heeft Protinus IT tevens IWR2016|Beeldschermen […]

Aanbesteding evaluatie Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft met ingang van 2017 structureel een bedrag van € 160 miljoen aan UWV beschikbaar gesteld. Daarmee moet het UWV maatregelen nemen om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan en ertoe leiden dat werkgevers minder terughoudend zijn bij het aannemen van vijftigplussers. De resultaten van dat […]

“Ransomware NHS IT te wijten aan gebrek aan innovatie door aanbesteding”

De ransomware waarmee de infrastructuur van de Engelse gezondheidszorg, NHS is platgelegd, het programma “wannacry” is veroorzaakt door achterhaalde software-architectuur. De ransomware gijzelt de eindgebruiker met het dreigement cruciale bestanden weg te gooien als er geen losgeld wordt betaald. Wannacry was zo effectief omdat er door de Engelse staat gefinancierde ziekenhuizen nog met Windows XP gewerkt.  Windows […]

CvA publiceert advies 401 over puntentoekenning bij referenties

Vandaag publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts een advies over het toekennen van scores bij referentie-eisen. De uitspraak gaat over een Europese niet-openbare procedure voor het bouwmanagement voor een nieuw te bouwen school.In de procedure scoren gegadigden beter, als ze meer referenties kunnen overleggen. De klacht wordt gegrond verklaard. Iemand met meer ervaring mag op basis van […]