Audiovisuele middelen gemeente Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Audiovisuele middelen gemeente Hilversum

De huidige installatie in de Raadzaal ondervindt instabiliteit, is storingsgevoelig en heeft specialistische kennis nodig om te kunnen programmeren (geen modulaire opbouw). Tevens ontbreekt in de Dudokkamer en Omroepkamer een goede mogelijkheid de diverse vergaderingen vast te leggen en te kunnen streamen vanaf deze locaties (wordt nu middels een mobiele unit met Teams Room gedaan). Hierin wil de aanbestedende dienst verbetering aanbrengen doormiddel van
een integraal systeem, aangesloten op een dedicated AV-netwerk. Tevens is de wens om van de algemene vergaderzalen optimalisatie van de bestaande apparatuur uit te voeren.
De omschrijving van de opdracht is onder te verdelen in meerdere componenten:
a) Optimaliseren bestaande installatie of levering nieuwe installatie voor de Raad- en commissieruimtes (Raadzaal, Dudokkamer, Omroepkamer), conform integraal technisch en functioneel ontwerp (PvE), waarbij de Dudokkamer optioneel in de opdracht is opgenomen
b) Integreren van de nieuwe of aangepaste installatie met het bestaande Raadsinformatiesysteem;
c) Koppelen van de nieuwe of aangepaste installatie aan de streamfunctie die reeds binnen de gemeente aanwezig is;
d) Voorstel tot optimaliseren van de bestaande AV-apparatuur in een technisch en functioneel ontwerp in de algemene vergaderzalen, Burgerzaal en Trouwzaal;
e) Beheer en onderhoud op alle AV apparatuur in zowel de Raad- en Commissieruimtes als ook in de algemene vergaderzalen en Trouwzaal en Burgerzaal. Hieronder inbegrepen is ook het op verzoek vervangen, bijvoorbeeld als apparatuur einde levensduur bereikt.

Het Raadhuis van de gemeente Hilversum betreft een rijksmonument uit 1931, ontworpen door de bekende architect Dudok. Er is sprake van een ‘Gesamtkunstwerk’, waarin ex- en interieur integraal zijn ontworpen, inclusief het roerend erfgoed. De Raadzaal, Omroepkamer en Dudokkamer zijn hoog monumentale ‘stijlkamers’. Nieuwe toevoegingen dienen derhalve visueel ondergeschikt te zijn en de monumentale waarde van de ruimten niet aan te tasten. Er dient rekening te worden gehouden met
mogelijk maatwerk. De bouwkundige en visuele consequenties van de AV-middelen moeten met de architect/adviseur
cultureel erfgoed van de gemeente besproken te worden. Ook zullen de werkzaamheden aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) of haar vertegenwoordiger, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRKenM) moeten worden voorgelegd.

De aanbestedende dienst wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de duur van drie jaar met een mogelijke verlenging van maximaal drie keer één jaar. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2025. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding een openbare procedure.

Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om op dinsdag 9 juli 2024 een rondleiding bij te wonen. De rondleiding omvat de volgende locaties van de gemeente Hilversum:
Dudokpark 1-5
Oude Enghweg 21
Oude Enghweg 23
Wilhelminastraat 1
Per Inschrijver mogen er maximaal twee personen bij de rondleiding aanwezig zijn, welke uiterlijk op maandag 8 juli 2024 10:00 uur via de berichtenmodule op TenderNed, dienen te zijn aangemeld.
De rondleiding staat gepland op dinsdag 9 juli met de volgende tijden:
12:45 – 13:00 uur : ontvangst op het Raadhuis (let op: Dudokpark 1). Graag melden bij de receptie;
13:00 – 13:30 uur: korte toelichting rondleiding en vragen stellen;
13:30 – einde: rondleiding op de betreffende locaties.

Bron: Tenderned maandag 24 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340560

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 25 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *