Architectuur Lokaal: Rijk houdt steeds minder architectuur opdrachten

Uit een jaarlijks onderzoek van Architectuur Lokaal blijkt dat de Rijksoverheid steeds minder architectuuropdrachten aanbesteedt. Onderwijsinstellingen zijn juist steeds meer opdrachten voor architectuur gaan aanbesteden. De meeste architectuuropdrachten verlopen via grote bouwbedrijven, het blijkt dat dat dan om 10% van de getelde architectenopdachten (n=2809) gaat.

Uit de Jaarrapportage 2017 blijkt dat de Rijksoverheid zowel minder architectendiensten als werken met ontwerp heeft aanbesteed. Het aantal opdrachten van onderwijsinstellingen, nam juist verder toe. Scholen blijken vooral aan te besteden met geïntegreerde contracten.

© Tilburg, 19 juli 2017 VO de drie architecten

De Politie is, met een grote huisvestingsopgave, een ‘nieuwkomer’ in de top vier van opdrachtgevers.
Over het geheel genomen blijft de ervaring met het aanbesteden van architectuuropdrachten nog beperkt: zowel 78% van de opdrachtgevers als 78% van de adviseurs was in de afgelopen drie jaar betrokken bij maximaal twee architectuuropdrachten. De architectuuropdrachten werden verstrekt aan veel verschillende opdrachtnemers: er werden 129 architectendiensten gegund aan 114 architectenbureaus, en er werden 134 opdrachten voor werken met ontwerp gegund aan 107 bedrijven. Niet één architectenbureau kreeg in de afgelopen drie jaar gemiddeld minder dan drie opdrachten

Er worden volgens Architectuur Lokaal steeds meer prijsvragen voor een ontwerp uitgeschrevenDe onderzoekers zijn nagegaan of de uitschrijvers van de prijsvragen ook van plan zijn om een opdracht aan de winnaars te verstrekken. Hoewel er nog steeds prijsvragen zijn waarin geen vervolgopdracht, of geen duidelijke ideeën daarover, in het reglement is vermeld, neemt het aantal prijsvragen toe waarbij wél een vervolg wordt toegezegd. In 2013 werd bij 51% van de prijsvragen een opdracht beloofd, in 2017 was dit bij 65% het geval.

Bron: Architectuur Lokaal / Sesam Ontwerpwedstrijden, 12 maart 2017

Fragment van de Sesam Database: 

redactie Auteur

Geef een reactie