Architectenselectie nieuwbouw KC Enter – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie nieuwbouw KC Enter

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

De huisvesting van de basisscholen “De Talenter” (SKOT) en “CBS De Wegwijzer” (Verion) zijn verouderd en komen in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. De Talenter is op dit moment verdeeld over twee schoolgebouwen in de kern van Enter en CBS De Wegwijzer is gehuisvest in één schoolgebouw, ook in de kern van Enter. Voor de nieuwbouw van de scholen is een nieuwe locatie aangewezen, de hoek van de Sportlaan/ Bornerbroekseweg. Daar is de beschikking over een terrein ter grootte van een voetbalveld. Het te bouwen kindcentrum biedt naast de De Talenter en De Wegwijzer ook onderdak aan de bibliotheek Enter en de kinderopvangorganisaties ’t Kroontje en De Kindertuin.

Samengaan in één kindcentrum biedt veel kansen en mogelijkheden voor de organisaties en geeft ook de mogelijkheden om nauwer met elkaar samen te werken. De scholen blijven daarbij wel twee zelfstandige scholen met een eigen identiteit en visie. Het nieuwe kindcentrum voldoet aan de eisen van deze tijd waarin passend onderwijs gegeven kan worden met ook voldoende ruimte om kinderen met een extra behoefte aan begeleiding op het gebied van o.a. dyslexie, logopedie, gedragsontwikkeling te ondersteunen. Het is de centrale ontmoetingsplek voor een groot deel van de toekomstige kinderen in Enter. Samen bouwen zorgt er ook voor dat er meer mogelijk is dan bij afzonderlijk bouwen. Bovendien biedt het mogelijkheden tot gemeenschappelijk gebruik van de ruimten. In het nieuwe kindcentrum werken de twee basisscholen, de twee
kinderopvangorganisaties en de bibliotheek nauw samen en is er ruimte opgenomen om inclusief onderwijs mogelijk te maken door de betrokken organisaties. . Daarnaast wordt de buitenruimte ingezet om natuurlijk, avontuurlijk buiten te spelen en te werken.

De aanbestedende dienst (Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand) is van plan om één opdracht te verstrekken aan één architectenbureau voor de uitvoering van de architectonisch- en stedenbouwkundig advies- en ontwerpwerkzaamheden aangaande de nieuwbouw voor het KC te Enter.
Op de nieuwe locatie dient ruimte te zijn voor:
– De Talenter: school en schoolplein;
– De Wegwijzer: school en schoolplein;
– Kinderopvang De Kindertuin inclusief buitenruimte;
– Kinderopvang Kinderdagpaleis Het Kroontje inclusief buitenruimte;
– De Bibliotheek Enter;
– Inclusief onderwijs;
– berging, fietsenstalling en containerruimte;
– Cruijfcourt/trapveldje (i.s.m. naastgelegen voetbalvereniging);
– Natuurlijk en avontuurlijk buitenspelen en leren (buitenleslokaal);
– Kiss & ride en parkeren.
De totale ruimtebehoefte moet worden gerealiseerd op een locatie van ca. 8000 m2, waarbij de totale m2 bvo
van het gebouw ca. 3.800 m2 (waarvan 2.300 m2 begane grond en 1.500 m2 verdieping) zal bedragen. Voor het
groen, buitenspelen, bergingen, fietsenstallingen en parkeren is circa 5.000 m2 nodig en voor parkeren kunnen
mogelijk afspraken worden gemaakt over een deel van de bestaande parkeerplaatsen van de naastgelegen
voetbalvereniging.
De gevraagde werkzaamheden omvatten in hoofdlijnen/fasen:
 architectonisch- en stedenbouwkundig advies en ontwerp;
 bouwkundig advies en ontwerp;
 kostendeskundigheid;
 esthetische en kwaliteitscontrole voorbereiding en uitvoering;
 aanvragen omgevingsvergunning;
 opstellen van een GPR score;

Van de architect wordt gevraagd om in samenspraak met het ontwerpteam van opdrachtgever gefaseerd de ontwerpen tot en met Technisch Ontwerp (TO) en bestek uit te werken op basis waarvan vervolgens de uitvoerende partijen kunnen worden aangetrokken. De overige adviseurs in het ontwerpteam (o.a. constructeur en installatieadviseur) worden door de aanbestedende dienst geselecteerd. Deze vallen dus niet in de scope van de opdracht. Uiteraard dient de architect wel met deze adviseurs samen te werken en hun adviezen/ontwerpen mee te nemen in de uitvoering van de opdracht.

De Opdracht betreft een eenmalige opdracht. Vanaf de start van de opdracht tot en met oplevering van het gebouw met dien verstande dat de opdracht na oplevering kan worden verlengd indien opdrachtgever tevens behoefte heeft aan de inzet (op regiebasis) van opdrachtnemer bij eventuele nazorg in de onderhoudstermijn (bijvoorbeeld advisering opdrachtgever bij toetsen/directievoering in het kader van oplossen restpunten, garanties, beheer en onderhoud).

Aanbestedende dienst kiest ervoor de aanbesteding op basis van een Europese niet-openbare procedure te voeren.
 In de eerste fase worden de meest gekwalificeerde gegadigden tot een maximum van vijf partijen geselecteerd. Deze selectie zal plaatsvinden op basis van de beoordeling van de selectiecriteria.
 In de tweede fase (Inschrijvingsfase) mogen de geselecteerde gegadigden een inschrijving doen. De opdracht wordt vervolgens gegund aan de inschrijver met de vanuit het oogpunt van aanbestedende dienst Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 24 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340472

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 25 juni 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *