architectenselectie IKC Amsteldrie Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

architectenselectie IKC Amsteldrie Amsterdam

Stichting Zonova heeft twintig basisscholen in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs. Het zijn openbare basisscholen en scholen voor bijzonder onderwijs. Het stadsdeel is volop in beweging. Er is sprake van woningbouwverdichting en aan de rand wordt een kantorengebied omgebouwd tot woongebied: Amsteldrie. Zonova gaat daar ook scholen bouwen. De eerste is een openbare basisschool. Omdat daar nog geen team van bekend is en er nog lang geen leerlingen zijn is er een projectgroep opgericht die zich heeft bezig gehouden met een mogelijk schoolconcept voor deze school. Het wordt een vorm van gepersonaliseerd onderwijs, waar leerlingen niet in het traditionele leerstofjaarklassensysteem les krijgen. Het schoolgedeelte maakt onderdeel uit van het kind centrum, waar kinderopvang onderdeel van is en er een breed
scala van naschoolse activiteiten (liefst in samenwerking met de buurt) zal gaan plaatsvinden. 
In het nieuwe gebied worden bouwhoogten, openbare ruimtes, maat en karakter met elkaar afgewisseld waarin de nadruk komt te liggen op de duurzame sfeer: parkstroken, groene daken en autoluw. De locatie van de nieuwbouw van basisschool Amsteldrie te Amsterdam heeft de volgende kenmerken:

 • Het betreft een kavel van circa 24 x 44 meter waarop de school in 4 lagen gebouwd kan worden tot een hoogte van 20 meter.
 • Zuidwestzijde is een autoluw gebied. Er komt een Kiss & Ride gebied aan de Hogehilweg maar de school wordt benaderd vanaf de autoluwe zijde.
 • De fietsparkeerplaatsen van het IKC dienen op eigen terrein gerealiseerd te worden.
 • Voor bezoekers en personeel wordt geen ruimte gereserveerd voor het parkeren van auto’s. Het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd.
 • Noordwestzijde is de buitenspeelruimte van circa 512 m2, de inrichting van deze ruimte is geen onderdeel van de scope.
 • Totaal moet de school over 1200 m2 buitenruimte beschikken, wat betekent dat een deel ook op de kavel gerealiseerd moet worden.

Een belangrijk aspect van dit project is dat het IKC duurzaam gebouwd moet worden dat voldoet aan de gestelde BENG eisen.

De school moet voldoen aan een capaciteit van 400 leerlingen inclusief gymvoorzieningen en inclusief twee groepen VVE. Voor voltooiing van het werk kiest stichting Zonova ervoor om werkzaamheden door verschillende partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt naar het gewenste eindresultaat. De ontwerpwerkzaamheden met de partijen zal starten medio Januari 2022 tot medio September 2022. Met deze selectie is de opdrachtgever op zoek naar een architect: Het opstellen van een architectonisch en uitvoeringstechnisch gereedmaken van het bouwkundig ontwerp (inclusief bestek) van het project inclusief de esthetische begeleiding daarvan. Voor het nieuwe gebouw zijn er een aantal uitgangspunten opgesteld:

  • Een belangrijk thema is dat het gebouw moet gaan dienen als een ontmoetingsplek in de buurt, denk bijvoorbeeld aan een uitnodigende entree, multicultureel en bruikbaar voor verschillende vormen van onderwijs. Maar de ruimtes dienen ook uitnodigend te werken voor verschillende activiteiten in de buurt. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk, het gebruik van natuurlijke materialen en groen is een pre. Naast een duurzame uitstraling dient het gebouw zelf ook duurzaam te worden.
  • Omdat het gebouw meerdere functionaliteiten krijgt: onderwijs, opvang en peuterspeelzaal. Dienen de ruimtes multifunctioneel gebruikt te worden, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt in gebruiker. De ruimtes dienen een verschillend karakter te krijgen, zodat ontspannen en leren in elkaar overlopen.
  • Ten slotte dienen de buitenruimtes een groene uitstraling te krijgen. Deze ruimtes gaan niet alleen tijdens de pauze gebruikt worden, maar ook als leeromgeving. Een speelse uitstraling is gewenst.

Gehanteerd wordt de  Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, waaronder begrepen de selectiefase en de gunningsfase.

Bron: Tenderned 17 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230452

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *