Architectenselectie Baeks Kompas gemeente Beek – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie Baeks Kompas gemeente Beek

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

De gemeente Beek is de opdrachtgever voor deze Europese aanbesteding. De opdracht wordt
hoofdzakelijk uitgevoerd ten behoeve van de afdeling Ruimte. Het aanbestedings-
/beoordelingsteam bestaat verder uit drie vakspecialistische medewerkers van de afdeling Ruimte,
één vertegenwoordiger van stichting Kindante (primair onderwijs) en één vertegenwoordiger van
kinderopvangorganisatie MIK&PIW. Meer informatie over de partijen is te vinden in het verkennend
onderzoek dat de gemeente Beek heeft laten uitvoeren: https://beek.bestuurlijkeinformatie.nl.

Het doel van de aanbesteding is het aangaan van een overeenkomst met één partij op basis van
de economisch meest voordelige inschrijving voor het maken van een ontwerp voor een nieuw te
realiseren Kindcentrum Plus. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot het realiseren van Kindcentrum Plus c.q. een basisschool, kinderopvang, een bibliotheek en een steunpunt van de regionale GGD jeugdgezondheidszorg aangevuld met andere kindgerichte voorzieningen en ruimtes voor muziekonderwijs, logopedie en dergelijke met bijbehorende buitenruimtes en parkeervoorzieningen. Het totale gebouwde bruto vloeroppervlak bedraagt ca. 3.550 m2. De buitenruimte inclusief parkeerplaatsen en kiss and ride zone neemt ca. 4.000 m2 in beslag.
De gemeente Beek streeft ernaar om de huisvesting van het basisonderwijs en kinderopvang (0 tot
13 jaar), die nu nog verdeeld zijn over twee locaties, te centraliseren op één locatie grenzend aan
het sportlandgoed De Haamen. Voor het Kindcentrum Plus wordt een programma van eisen opgesteld dat in de gunningsfase wordt toegevoegd. Uitgangspunten voor het programma van eisen zijn onder andere:
– Programma Frisse Scholen categorie B;
– ENG norm;
– GPR score gemiddeld 8.

De scope van deze aanbesteding omvat een integraal ontwerp waarbij de architect verantwoordelijk is voor een door hem aan te stellen team van een constructeur, kostendeskundige, installatieadviseur en bouwfysisch adviseur. De Gemeente Beek zal de opdracht verstrekken per fase (VO-DO-TO-UO). De deadline voor het opleveren van het VO is drie maanden na de start van de opdracht.
Vanaf het VO zal het bouwteam uitgebreid worden met een uitvoerende partij waarbij een
bouwkundig aannemer ook installateurs onder zijn verantwoordelijkheid zal inbrengen. Deze
bouwkundig aannemer zal worden geselecteerd via een Europese aanbesteding. De architect
neemt deel aan het projectteam van deze aanbestedingsprocedure en zal in ieder geval vragen
tijdens de Nota van inlichtingen moeten beantwoorden. De architect wordt naast de ontwerpwerkzaamheden tevens ingezet voor esthetisch toezicht gedurende de bouwfase.

De totale bouwkosten van het Kindcentrum Plus zijn begroot op €9.000.000,- (exclusief BTW).
Deze begroting is gebaseerd op basis van een zorgvuldig opgestelde raming. Gegadigden kunnen geen rechten aan deze inschatting ontlenen. Er is geen sprake van een afnameverplichting. In het kader van deze aanbesteding wordt een overeenkomst aangegaan met één partij. De overeenkomst zal ingaan op 10 maart 2025 en heeft een looptijd tot en met de uiteindelijke oplevering van het project. De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 30 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341233

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 2 juli 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *