Architectenselectie alles-in-één-school met ca. 55 appartementen Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie alles-in-één-school met ca. 55 appartementen Amsterdam

Hamerkwartier. Foto: © Gemeente Amsterdam

Het project maakt onderdeel uit van de Exclusiva kavel in het Hamerkwartier, hiervoor is een VO stedenbouw ontworpen en
vastgesteld met de gemeente Amsterdam. De Exclusiva kavel is de eerste ontwikkeling die op basis van het stedenbouwkundig plan van de gemeente zal worden gerealiseerd. De betrokken partijen bij deze ontwikkeling zijn Lingotto B.V. als ontwikkelaar die zich laten bijstaan door Simone van den Brink als (onderwijs)adviseur en
abcnova die de onderhavige aanbestedingsprocedure begeleid.

De kavel omvat meerdere samenhangende bouwdelen die worden ontworpen door drie architectenbureaus onder
supervisorschap van Studioninedots en binnen het Hamerkwartier onder supervisorschap van Gemeente Amsterdam. De
integraliteit van de ontwerpen c.q. tekeningen worden door een coördinerend tekenbureau geborgd, de gegadigde dient het
ontwerp c.q. tekeningen met dit bureau af te stemmen. Het bouwdeel dat gereserveerd is voor het project (“de alles-in-1-school
en sociale huurappartmenten”) wordt geplaatst op een parkeerkelder, die onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het
naastgelegen bouwdeel.
Het programma van de alles-in-1-school bestaat uit de volgende onderdelen:
Basisonderwijs 2255 m2 incl. buitenspeelruimte onderbouw 350 m2, afscheidbaar en grenzend aan het gebouw;
Gymzaal 552 m2;
Kinderopvang 500-700m2 incl. buitenruimte KDV 300 m2, afgesloten en grenzend aan de verblijfsruimte;

De alles-in-1-school dient te voldoen aan de volgende uitgangspunten:
– De visie van het schoolbestuur in relatie met de kinderopvang;
– een ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor zowel de school, de gymzaal als het kinderdagverblijf;
– Ruimtelijke kaders voor onderwijshuisvesting PO Amsterdam ;
– Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs Ruimte-OK (https://www.ruimte-ok.nl/programmas/kwaliteitskaderhuisvesting)
– Verordening Onderwijshuisvesting Amsterdam, waaruit aandachtspunten zijn:

o Minimaal BENG;
o Minimaal Frisse scholen klasse B; en
o Kolommenstructuur (geen dragende wanden);

Deze uitgangspunten worden nader toegelicht in de bijlagen van de gunningsleidraad. Naast het programma voor de alles-in-1-school dienen er ca. 55 sociale huur appartementen gerealiseerd te worden in het bouwdeel die onderdeel uitmaken van deze opdracht. Bij de uitnodiging van de inschrijvers voor fase 2 wordt het Programma van Eisen van de alles-in-1-school en de woningen verstrekt inclusief de visie van de alles-in-1-school.

De opdracht voor de architect behelst in hoofdzaak het in een ontwerpteam uitwerken van een Schets Ontwerp (SO) tot en met
een Definitief Ontwerp inclusief technische omschrijving en aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de alles in-één-school inclusief ca. 55 sociale huurappartementen., De architect voert de architectonische en bouwkundige
ontwerpwerkzaamheden uit.

Omdat de waarde van de opdracht nabij het drempelbedrag ligt, heeft de aanbestedende dienst ervoor gekozen om Europees
aan te besteden. Deze Europese niet-openbare aanbesteding moet leiden tot de selectie van gegadigden, gevolgd door
gunning aan en contractvorming met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Op deze aanbesteding is de
Aanbestedingswet 2012 van toepassing.
De procedure kent twee fasen, te weten de selectiefase en de gunningsfase.

Bron: Tenderned 7 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227257

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *