Architect VMBO van Doornenplantsoen Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Architect VMBO van Doornenplantsoen Zoetermeer

Foto: Google Streetview

Het huidige VMBO gebouw, is sterk verouderd en bestaat uit diverse gebouwen met een leeftijd van meer dan 40 jaar. Samen met de ambities van het Lucas college en de wensen van de gemeente Zoetermeer op het gebied van onderwijs en sport is gekozen om een nieuw schoolgebouw te plaatsen en aanvullend enkele gebouwen nieuw leven in te blazen. Stichting Lucas Onderwijs is een stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. We stellen onze scholen in staat en stimuleren hen dit te bieden binnen de kaders van onze filosofie ‘Vrijheid in verbondenheid’.
Om de marktpositie van het vmbo te verbeteren, wordt de school aan het van Doornenplantsoen vanaf schooljaar 2022-2023 getransformeerd tot een vmbo voor sport en bewegen. Een school voor BBL- en KBL-onderwijs (BBL. Basis Beroeps Leerweg, KBL. Kader Beroeps Leerweg. (VMBO) voor maximaal 550 leerlingen(6200 m2)   waar onderwijs en sport en bewegen met elkaar worden verweven.

Het doel van de aanbesteding is de selectie van een integraal ontwerpteam waarbij de architect wordt gevraagd onderdeel te zijn van deze commissie. De architect is integraal verantwoordelijk voor de bouwkundige, installatietechnische en
constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden tot en met Technisch Ontwerp (TO) inclusief technisch omschrijving en bestek
. Verder is hij verantwoordelijk voor afstemming en integratie van de verschillende ontwerp- en adviesdisciplines, en heeft dus een ontwerpende en regisserende rol. De architect is verantwoordelijk voor het samenstellen van alle benodigde bouwkundige, installatietechnische en constructieve adviezen, berekeningen en overige benodigde onderbouwingen voor het project. De voor de opdrachtnemer voor de uitvoering van deze opdracht relevante en benodigde adviseurs maken onderdeel uit van deze opdracht en vallen onder verantwoording en aansturing van de architect.

De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Duurzaamheidscriteria zijn verwoord in het beleid “duurzaam Zoetermeer” en verder uitgewerkt in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. NDR: Wat is duurzaam als een gebouw van 40 jaar oud al zodanig sterk verouderd is, dat nieuwbouw moet worden gepleegd? 

Met de geselecteerde opdrachtnemer wordt een overeenkomst gesloten o.b.v. de DNR 2011 met Zoetermeers addendum.
De te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de realisatie van de opdracht. De oplevering van de opdracht is
vastgesteld op augustus 2022. De geplande startdatum van de overeenkomst is 25 januari 2022.
Op 28 juni 2021 op een nader te bepalen tijd is er gelegenheid om de locatie te bekijken. Voor de schouw dient u zich uiterlijk vrijdag 25 juni 2021, 15.00 uur aan te melden via de berichtenmodule van TenderNed. Bij de schouw mag in verband met Corona niet meer dan één persoon per geïnteresseerde partij aanwezig zijn.

De gevolgde procedure is de niet-openbare procedure. Er worden vijf gegadigden uitgenodigd een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned 11 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230227

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *