Architect/Constructeur – gebouw voor Theater en bibliotheek Baarn – Aanbestedingsnieuws

Architect/Constructeur – gebouw voor Theater en bibliotheek Baarn

Huidig Theater de Speeldoos. Foto: Google Streetview

In Baarn wordt op de huidige plek van Theater de Speeldoos deels, een vervangende nieuwbouw met een uitbreiding gerealiseerd. De grote theaterzaal zal worden gehandhaafd. Hoofdhuurders zijn Theater de Speeldoos en Bibliotheek Eemland.  Beheer en exploitatie komt in handen van Theater de Speeldoos. Theater de Speeldoos verhuurt momenteel ook al zalen aan gebruikers zoals toneelgroepen, de volksuniversiteit, een yogaschool, enz. In de toekomst wordt een groei in zakelijke verhuur verwacht. De bibliotheek verwacht eveneens een groei in maatschappelijke activiteiten op de bibliotheekvloer. De groei vindt met name plaats door een gelijkmatigere bezetting van ruimten gedurende de dag en
de week. Dit vergt een flexibel in te delen gebouw.

De raad van Baarn heeft in december 2020 definitief besloten om de gezamenlijke huisvesting te realiseren op de huidige locatie van de Speeldoos aan de Rembrandtlaan.  De afgelopen anderhalf jaar zijn functioneel-ruimtelijk programma van eisen geactualiseerd, dit heeft geresulteerd in een groter plan. In grote lijnen betreft het nieuwe plan:

  • De nieuwbouw van een kleine theaterzaal (vlakke vloer), bibliotheekruimten, foyervoorzieningen voor publiek en artiesten, multifunctionele zalen en kantoren. Hiertoe zal het noordelijke deel van het gebouw (grotendeels) gesloopt moeten worden.
  • Het handhaven van de huidige grote theaterzaal en, indien mogelijk, ook het backstagegebied, waarbij het toneel wordt uitgebreid met een omloop en de kleedkamers worden geüpgraded.
  • Het aanpassen van het voorplein.

Een indruk uit het PvE:

– Totaal: 3.130 m2
– Nieuwbouw: 2.380 m2
– Verbouw: 750 m2
– Theater (Grote & kleine zaal en backstage): 1.135 m2
– Bibliotheek: 825 m2
– Foyer, keuken, toiletten: 550 m2
– Kantoren en facilitaire ruimte: 225 m2
– Diverse multifunctionele zalen: 395 m2

De ligging midden in een woonwijk buiten het centrum vraagt om bijzondere aandacht. Tijdens het ontwerpproces dienen omwonenden te participeren.

De opdrachtbetreft de selectie van een partij die de bouwkundige ontwerp- en adviesdiensten t.b.v. het project zal uitvoeren.
Daarnaast zullen in ieder geval separaat worden aanbesteed/gecontracteerd: de installatietechnische ontwerp- en adviesdiensten en brand- en bouwfysische adviesdiensten. Binnen de opdracht voor de architect ligt de coördinatie van deze partijen alsmede de integratie van de ontwerp- en adviesdiensten. Voor het ontwerpproces en de realisatie van het project is gekozen voor een traditionele procesvorm.

De aanbesteder heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de inschrijvingsfase. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde die meent te voldoen aan de gestelde eisen een verzoek tot deelneming mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelneming worden beoordeeld door een selectiecommissie. Voor de inschrijvingsfase van deze opdracht selecteert aanbesteder maximaal vijf gegadigden die worden uitgenodigd tot het maken van een inschrijving. De ingediende inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium “Beste Prijs/Kwaliteitsverhouding” .

Bron: Tenderned 19 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220099

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *