ARBO-ergonomische producten en dienstverlening Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

ARBO-ergonomische producten en dienstverlening Belastingdienst

De Belastingdienst (inclusief Toeslagen en Douane) biedt de PC-gebruiker (hieronder dient men ook gebruikers te verstaan van
mobile devices zoals laptops, tablets en notebooks) een ruime set van ARBO-ergonomische producten zoals bijvoorbeeld een verticale muis in de vorm van een joystick om de functionele mogelijkheden van de PC te vergroten. De PC-gebruiker kan deze producten alleen verkrijgen via daartoe geëigende coördinatoren van de Belastingdienst. Per 30 september 2021 loopt de huidige overeenkomst van de Belastingdienst af voor de levering van ARBO-ergonomische producten en bijbehorende dienstverlening.
Met deze aanbesteding beoogt de Belastingdienst te komen tot één nieuwe raamovereenkomst waarmee in de toekomstige behoefte aan ARBO ergonomische producten en dienstverlening kan worden voldaan. De aanbestedende dienst is deze Europese openbare aanbesteding gestart in verband met het aflopen van de huidige overeenkomst en de voortdurende behoefte van ARBO-ergonomische producten.

De opdracht heeft betrekking op alle mogelijke ARBO- ergonomische producten, zowel ICT als niet ICT gerelateerd, en
de bij de functionaliteit behorende diensten te bevatten. Hierbij is participatie bij werkplekonderzoeken en ARBO-ergonomisch advies van een ter zake deskundige inbegrepen. Dit advies dient o.a. te bestaan uit het adviseren over nieuwe ontwikkelingen in de markt van ARBO-ergonomische producten.
In reikwijdte van de opdracht valt het volgende:

  • Leveren van ICT en niet ICT gerelateerde ergonomische producten;
  • ARBO-ergonomisch advies;
  • Werkplek onderzoeken.

De omvang van de opdracht is (mede) gebaseerd op ramingen, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de duur van twee jaar, met de optie deze maximaal twee jaar te verlengen. De verwachte uitgaven over de komende vier jaar is ca. €380.000,- incl BTW. Deze prognose is gebaseerd op de uitgaven van de afgelopen contractperiode. De verwachting is dat deze stabiel zal zijn gedurende de contractperiode. 

De opdrachtgever hecht grote waarde aan kwaliteit. Ook een transparante en marktconforme prijs stelling is voor de opdrachtgever belangrijk. Om hieraan invulling te geven, past de opdrachtgever in deze aanbesteding een beoordelingsmethode toe waarmee op objectieve wijze iedere Inschrijving onafhankelijk van andere inschrijvingen beoordeeld wordt. Om de inschrijvingen op bovengenoemde objectieve wijze te kunnen beoordelen, wordt iedere inschrijving vergeleken met de door de Belastingdienst vooraf vastgestelde referentiewaarden “prijs” en “kwaliteit”.

Bron: Tenderned donderdag 12 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235721

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *