Applicatie voor asset management Avalex – Aanbestedingsnieuws

Applicatie voor asset management Avalex

Software
Ict software

Het doel van deze aanbesteding van regionaal reinigingsbedrijf Avalex is om een applicatie aan te schaffen voor het beheer van middelen- en activa t.b.v. afvalinzameling. Met deze applicatie wenst de aanbestedende dienst de bedrijfsmiddelen en objecten te beheren, waarbij het doel is om één actueel inzicht in de omvang, de aard en de onderhoudstoestand van de beheerde bedrijfsmiddelen en objecten te realiseren. Avalex volgt met deze aanbesteding een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste-PKV’ het uitgangspunt is. Uiteraard is er bij de aanbestedingsdocumenten een Programma van Eisen en wensen opgenomen.

Het Asset Management system zal binnen het nieuwe systeem- en applicatielandschap een aparte, specifieke functie vervullen (namelijk die van Asset Management) maar zal hierbij wel gebruik maken van én gebruikt worden door andere systemen en applicaties. Hiervoor moet het Asset Management een “open karakter” hebben wat wil zeggen dat het informatie met en van andere applicaties makkelijk en eenduidig kan uitwisselen. Voorbeelden hiervan zijn het uitwisselen van beschikbaarheidsinformatie met de planningssystemen ten aanzien van de voertuigen die wel/niet in onderhoud zijn. Daarnaast wil aanbesteder (standaard) informatie van de containers zoals locatie beschikbaar kunnen stellen aan andere systemen en applicaties. Verder is het inzien en/of uitwisselen van financiële kengetallen om bijvoorbeeld de economische levensduur van een asset te kunnen bepalen of raadplegen.

Met deze aanbesteding wenst aanbestedende dienst één inschrijver te contracteren die in staat is de opdracht (kwalitatief en concurrerend) uit te voeren, conform de eisen, de voorwaarden e n de aangeboden kwaliteit. Een inschrijving die betrekking heeft op onderdelen van deze aanbesteding wordt niet in behandeling genomen. Het doel voor de aanbestedende dienst is om een overeenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van 36 maanden en een verlenging daarna van tweemaal 36 maanden en eenmaal 12 maanden.

Bron: Tenderned zondag 2 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338161

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 4 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *