Applicatie sociaal domein Heerenveen – Aanbestedingsnieuws

Applicatie sociaal domein Heerenveen

De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Heerenveen betreft ten minste:
– Het als Software-as-a-Service leveren en ter beschikking stellen van de ICT-oplossing;
– Het technisch implementeren van de ICT-oplossing, inclusief de benodigde koppelingen;
– Het organisatorisch implementeren van de ICT-oplossing in samenwerking met de gemeente;
– Het initieel opleiden van de medewerkers van Gemeente Heerenveen;
– Het converteren van de gegevens vanuit de momenteel in gebruik zijnde applicaties;
– Het (technisch) beheren en onderhouden van de ICT-oplossing.

De gemeente Heerenveen zoekt, met de herverwerving of vervanging van de bestaande ICT-oplossing voor het Sociaal Domein – uitgaande van de keuze voor een zo integraal mogelijke ICT-oplossing – een bewezen en robuuste ICT-oplossing voor de volgende hoofdfunctionaliteiten:
Uitvoeringsondersteuning Participatiewet;
– Uitvoeringsondersteuning re-integratie;
– Uitvoeringsondersteuning IOAW;
– Uitvoeringsondersteuning bijzondere bijstand;
– Uitvoeringsondersteuning minimaregelingen;
– Uitvoeringsondersteuning leefgeldregeling Oekraïne;
– Uitvoeringsondersteuning regelingen energietoeslagen;
– Uitvoeringsondersteuning Wet inburgering;
– Uitvoeringsondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
– Uitvoeringsondersteuning kinderopvangvergoeding (SMI);
– Uitvoeringsondersteuning gehandicaptenparkeerkaart;
– Uitvoeringsondersteuning regeling-overstijgende regie- en hulpverleningsprocessen;
– (Self-service) inwonersportalen voorzien van DigiD;
– (Self-service) ketenpartnerportalen voorzien van e-Herkenning;
– Genereren managementinformatie (stuurinformatie en operationeel/ tactisch lijstwerk).

Deze ICT-oplossing dient – ten minste zoals aangegeven in het Programma van Eisen en aangevuld waar mogelijk op basis van standaarden – gekoppeld te worden aan/ geïntegreerd te worden met de volgende systemen/ voorzieningen:
– Basis Registratie Personen;
– GBA-V en VOA;
– NHR;
– Zaaksysteem JOIN van Decos;
– Generieke documentcreatievoorziening met StUF-DCR (voorkeur);
– Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (iWmo-, iEB- en iPGB-standaarden);
– COA en DUO (toekomstig);
– Rijks Dienst Wegverkeer;
– Suwinet-keten (Suwinet-Inlezen);
– ActiveDirectory (authenticatie en Single-Sign-On);
– Microsoft Office (Word, Outlook, etc.);
– WLZ-register;
– Digipoort van de Belastingdienst.

Deze ICT-oplossing dient – ten minste zoals aangegeven in het Programma van Eisen en aangevuld waar
mogelijk op basis van standaarden – bestandsverkeer te faciliteren met de volgende systemen/
voorzieningen:
– Bestandsuitwisseling met CBS (BUS, BDFS, SRG, GMSD, SWI, e.a.);
– Bestandsuitwisseling met Divosa (Benchmark Sociaal Domein);
– Bestandsuitwisseling met Inlichtingenbureau (DKD, IB-signalen, VIR-berichten, WLZrechtmatigheid);
– Bestandsuitwisseling met financiële en bancaire systemen (SEPA-betaalbestanden);
– Bestandsuitwisseling met financiële administratie Key2Financiën van Centric IT Solutions (journalisering).

De opdrachtgever zal een raamovereenkomst aangaan met de opdrachtnemer. De ingangsdatum van deze
raamovereenkomst is 1 januari 2024 en heeft een vaste looptijd van zes jaar. De overeenkomst kan drie keer
optioneel worden verlengd voor de duur van telkens twee jaar. Gekozen is voor een maximale looptijd van twaalf  jaar vanwege de hoge investeringskosten. Deze aanbesteding volgt de Europese openbare procedure. Inschrijvingen die voldoen aan de gestelde voorwaarden en minimum eisen worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 26 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308013

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 28 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *