Anonimiseringssoftware omgevingsdienst Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Anonimiseringssoftware omgevingsdienst Utrecht

Foto: Pixabay.com

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
De ODRU is een regionale uitvoeringsorganisatie die zich richt op milieu- en bouwtoezicht, bodemkwaliteit, en het beheren van vergunningen in de regio Utrecht.
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht
De RUD Utrecht is een organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende milieutaken namens de provincie Utrecht en diverse gemeenten in de regio.

De opdracht in deze aanbesteding omvat de dienstverlening van anonimiseringssoftware in SaaS-vorm, ontworpen om diverse typen dossiers geautomatiseerd te anonimiseren. De software moet beschikken over een API-koppeling voor integratie binnen beide omgevingsdiensten en moet aanpasbaar zijn om verschillende werkprocessen te ondersteunen. Hierbij moeten gebruikers specifieke criteria en parameters kunnen instellen, waardoor de software in staat is om de anonimisering uit te voeren volgens de vastgestelde vereisten. Naast de genoemde functionaliteiten omvat de opdracht tevens een implementatietraject en opleidingen als essentiële onderdelen. Met het oog op mogelijke veranderingen in systemen of behoeften, met name na de geplande fusie op 1 januari 2026 kan er extra ondersteuning nodig zijn om eventuele wijzigingen na deze datum soepel te kunnen integreren.

De geraamde waarde van de te sluiten raamovereenkomst bedraagt aan gemiddelde jaarlijkse kosten €75.000,- exclusief btw per jaar. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 01 oktober 2024. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities twee keer te verlengen met één jaar. De Aanbestedende dienst volgt een openbare aanbestedingsprocedure. Als criterium voor gunning wordt gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 27 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340848

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 28 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *