Alweer !!! een nieuwe aanbesteding Tongelreep Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Alweer !!! een nieuwe aanbesteding Tongelreep Eindhoven

Op de kermis hoor je wel, alweer een winnaar, een gouden polshorloge. Eindhoven grossiert ondertussen in aanbestedingen van de omvorming van het zwembad. De tekst omtrent de beëindiging van de vorige aanbesteding luidt:

“LS,
Deze aanbestedingsprocedure wordt wegens omstandigheden stopgezet. Op zeer korte
termijn zal er een nieuwe aankondiging met nieuwe termijnen op TenderNed geplaatst
worden met een aangepast selectiedocument. De gestelde vragen in deze aankondigen zullen
worden beantwoord in de nieuwe aankondiging.
 “

Voor de liefhebber verwijzen wij nog maar eens naar onze eerdere artikelen Architectenselectie omvorming zwembad de Tongelreep EindhovenWeer een aanbesteding Tongelreep, Tongelreep zwembad renovatie kostenstijging 9 miljoenAanbesteding renovatie Tongelreep mislukt. 

Je zou er ook zonder turbotol draaierig van worden.

Turbotol in de Tongelreep

De reden van stopzetting kunnen we deels lezen uit de quote, het selectiedocument riep zoveel vragen op, dat een nota van inlichtingen die dan met de antwoorden aan de aanbestedingsdocumenten wordt toegevoegd de boel er niet duidelijker op maakt. Nu zijn de antwoorden op de vragen opgenomen in een nieuw selectiedocument. dat betekent dat geïnteresseerden de aanbesteding als een nieuwe moeten behandelen, je zou anders maar iets missen dat het verschil tussen falen en slagen uitmaakt. Een ding uit de nieuwe leidraad is ons wel duidelijk geworden.

De Aanbestedende dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden (behoudens voor zover expliciet anders in dit selectiedocument is bepaald) tot aan het moment van ondertekening van de Overeenkomst in ieder geval het recht voor tot:

  • opschorten of afbreken van de aanbestedingsprocedure om voor Aanbestedende dienst moverende redenen;
  •  wijzigen van de tijdsplanning aanbesteding, met uitzondering van het inkorten van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen;
  • intrekken of herzien van de selectiebeslissing;
  • intrekken of herzien van de gunningsbeslissing;
  • niet gunnen van de opdracht.

Men blijft rekening houden met het feit dat ook deze laatste aanbesteding niet de laatste aanbesteding is. De dupe van dit gebroddel is natuurlijk de zwemgast, al hebben de meeste Zuid-Eindhovenaren de weg naar nabijgelegen zwembaden o.a. Geldrop gevonden en als nieuwste loot natuurlijk het spraypark op het 18 septemberplein. Gezellig op zondag een kopje koffie drinken in Eindhoven en de politie zorgt voor waterpret met hun waterkanon.

ME-er in opleiding in de Tongelreep? Foto: ZAZ 2016

Voor die lezers van ons die niet bekend zijn met de materie nog even heel summier de geschiedenis. In de zestiger jaren opent een groot openluchtbad in Eindhoven aan de Aalsterweg, in de jaren 80 wordt het verbouwd tot zwemparadijs de Tongelreep. Een golfslagbad, glijbanen en meer. Het is een groot succes. Het aantal bezoekers groeit al snel naar 1 miljoen per jaar. Die komen niet allemaal uit Eindhoven maar overal vandaan, hele bussen met schoolreisjes vanuit België. De Tongelreep is na de Efteling het nummer twee uitje in Brabant. Nu is het lekenbestuur een kei in het verkeerd om rekenen, en dat luidt gaandeweg een keerpunt in. Men staat in het Stadsbestuur en Raad op het standpunt dat er op iedere bezoeker die er komt geld bij moet en dat terwijl de bezoekers van heinde en verre komen en zo Eindhovens geld op souperen. Dat mag niet! Dus wordt de entreeprijs zodanig verhoogd ( gaandeweg naar €11,-) dat het niet meer aantrekkelijk is de reis te maken in de combinatie met de entreeprijs. Operatie geslaagd het aantal bezoekers verminderde zienderogen, niet alleen van verre, ook voor de Eindhovenaar gold de prijs als een drempel, dus ook Eindhovenaren bleven weg. Ook de nabijgelegen ijsbaan kende rode cijfers. Die moest ook dicht. Natuurlijk kwam er vanuit de bevolking verzet en de zittende wethouder kreeg het niet voor elkaar de ijsbaan te sluiten. Een doorn in het hoog van de rest van het stadsbestuur. De wethouder werd vervangen, dwz dat een andere wethouder deze taken er even bijnam met als doel, de Tongelreep te sluiten, ondanks alle protesten uit de samenleving. Dan nog even ten slotte voor de politici in het land die het verkeerd om rekenen nog niet begrijpen. Het gaat om een voorziening, geen winstgevend bedrijfsmodel. Een getallen voorbeeld goed om gerekend: Een voorziening kost 12 miljoen per jaar, gebruikers van die voorziening( laten we zeggen 1 miljoen gebruikers die vier Euro aftikken) betalen gezamenlijk jaarlijks dus 4 miljoen Euro. De voorziening kost dan slechts 12-4 is 8 miljoen Euro. Rekening houdend met 12 miljoen is dat dus een reusachtige meevaller.  Maar nee, het wordt niet zelden omgedraaid en wordt er geredeneerd dat er op iedere bestede Euro 2 bij moeten. Tja en dan ga je de “bietenbrug” op. Toch is dat verkeerd  om gereken geen vaste waarde in Eindhoven en wie de cijfers bekijkt van het gemeentelijk van Abbe Museum zal dat begrijpen.  Dan is een opkomst bij gemeentelijke verkiezingen van minder dan 50 % ook niet zo’n wonder.

Bron: Tenderned 15 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219616

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *