Afvalverwerker Twence houdt aanbesteding zonnepanelen – Aanbestedingsnieuws

Afvalverwerker Twence houdt aanbesteding zonnepanelen

Twence, het afvalbedrijf van de regio Twente, houdt voor de tweede keer een aanbesteding voor zonnepanelen aan de Boeldershoek. Er moet een zonnepark komen van 20 hectare.  Nu is een opdracht uitgezet voor de leering en montage en het bouwrijp maken van het zonnepark. In 2016 werd de opdracht voor de realisatie van een zonnepark uitgezet. Die is op 16 februari 2017 gegund aan het Engels/Helmondse bedrijf Solar Century Holdings ltd.

Het doel van de aanbesteding zonnepark Tienbunderweg is de realisatie van een zonnepark met een jaarlijkse duurzame energie productie van circa 3.000 MWh (op basis van 1000 zonne-uren. Het park moet verrijzen op de locatie Boldershoek aan de Tienbunderweg. SDE+ beschikkingen worden gefaseerd worden aangevraagd. De bouw van het park zal dan ook gefaseerd plaatsvinden.

De startdatum van de opdracht is voorzien voor het voorjaar van 2018. Realisatie dient afgerond te zijn in 2018. De deadline voor inschrijving is op 22 september 2017

Tot de scope van dit project Zonnepark Boeldershoek West behoren de volgende werkzaamheden (niet limitatief):

  • Engineering, projectmanagement en bouwbegeleiding;
  • Bouwplaatsinrichting en veiligheidsvoorzieningen;
  • Bouwrijp maken;
  • Leveren, leggen en aansluiten bekabeling incl grondwerkzaamheden;
  • Leveren en monteren frameconstructie (en onderhoud);
  • Leveren en monteren zonnepanelen en omvormers incl. monitoring (en onderhoud);
  • Leveren en plaatsen benodigde onderverdelers, meters , trafo’s (en onderhoud);
  • Elektrotechnische werkzaamheden;
  • Optioneel: Leveren en plaatsen hekwerken;
  • Optioneel: Terreinafwerking en -inrichting;

Zie tevens een eerder gunningsbericht:

https://tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e9860c52a1eb3e4c9d9bfba17fad58b6/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/cid/1272652/cvp/join

En zie Negometrix:

https://platform.negometrix.com/content/Tender/Supplier/TenderInformation.aspx?tenderId=62032

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *