Afkoppelen Dragonder-noord Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Afkoppelen Dragonder-noord Veenendaal

De Ploegschaar, een der aan te pakken straten in deze aanbesteding. Foto: Google Streetview

Het project in deze niet-openbare aanbesteding betreft de herinrichting van een gedeelte van de wijk Dragonder-noord in Veenendaal. De aanbestedingsprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase, de selectiefase, wordt een aantal
gegadigden geselecteerd. In de tweede fase, de inschrijvingsfase, worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd in te schrijven. Er wordt een hemelwaterriool aangelegd en worden de verhardingen vervangen. Het betreft hier de straten Lemoen, Ploegschaar, Lange Vore, Dissel, Tweespan, Tarweveld en Gersteveld. Het betreft een herinrichting van een
bestaande woonwijk. In de straten het Tarweveld en Gersteveld staan een aantal flats waarin voornamelijk ouderen wonen. In de overige straten staan voornamelijk rijtjes woningen. Er moet circa 1400 m hemelwaterriool worden aangelegd. Het huidige vuilwaterriool hoeft niet vervangen te worden. Alle openbare verhardingen worden vervangen en de straten krijgen een andere inrichting. Bij de Tweespan ligt een speeltuin die tegelijk met deze herinrichting wordt opgeknapt. Het project zal worden aanbesteed door middel van een standaard RAW contract met beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

De opdracht omvat op hoofdlijnen:
• Verwijderen verhardingen en aanbrengen verhardingen;
• Aanbrengen van riolering;
• Verwijderen van groen en het aanbrengen van groen;
• Verwijderen inrichtingselementen en het aanbrengen van inrichtingselementen;
• Verwijderen van speeltoestellen en aanbrengen van speeltoestellen met ondergronden;
• Handhaven en beschermen kabels en leidingen derden.

Zoals nu voorzien wordt gestreefd naar een start van de fysieke uitvoeringswerkzaamheden medio april 2022 en oplevering medio april 2024.

Bron: Tenderned vrijdag 29 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242580

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *