AED’s gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen – Aanbestedingsnieuws

AED’s gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Foto: www.pixabay.com/JamesRein

De gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen beschikken op dit moment over een netwerk van Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s). Het merendeel van deze AED’s is aan vervanging toe. De AED’s hangen op strategische plaatsen in de gemeente en zijn geplaatst in geconditioneerde buitenkasten. Sommige kasten zijn voorzien van een pincodeslot; andere zijn
voorzien van een slot met naast de kast een sleutelkastje waar in geval van nood een ruitje van ingeslagen moet worden.
Op dit moment zijn er geen abonnementen meer afgesloten voor het onderhoud van de AED’s. De AED’s worden zelf c.q. op incidentele basis door een bedrijf onderhouden. 
De gemeente wil de AED’s gaan vervangen. Het betreffen er 36 in de gemeente Alphen-Chaam en 53 in de gemeente Gilze en Rijen. De nieuwe AED dient er een te zijn van het type halfautomaat. Dat wil
zeggen dat het besluit om een schok toe te dienen nog steeds bij de hulpverlener dient te liggen. Daarnaast dienen de buitenkasten vervangen te worden. De nieuwe kasten dienen eenvoudig geopend te kunnen worden en dienen voorzien te zijn van een slot dat door middel van een pincode kan worden geopend. De kasten dienen voorzien te zijn van een voorziening die zorg draagt dat de temperatuur in de kast optimaal is voor de AED (koelen, verwarmen). De vervangende onderdelen van de AED (pad’s, accu’s) dienen breed en vrij verkrijgbaar te zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij inschrijving vragen wij u de (technische) productinformatie van de AED’s en buitenkasten waarmee wordt ingeschreven aan ons aan te leveren.

Niet alle huidige AED’s zijn aan het einde van de levensduur. Overwogen wordt om desondanks alle AED’s te vervangen. In het inschrijvingsbiljet geeft u hiervoor de inruilprijs aan. Een overzicht van alle AED’s is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Uiteraard dienen de AED’s onderhouden te worden. Regulier dienen tijdig de pad’s en accu’s van de
AED’s vervangen te worden. Na iedere inzet dient de AED binnen 24 uur te worden gecontroleerd. In het inschrijvingsbiljet geeft u hiervoor een prijs aan. Op dit moment wordt in één van de gemeente nagedacht over een mogelijke uitbreiding van het
netwerk. Dat zou kunnen resulteren in de aanschaf van extra AED’s gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De AED’s komen op verschillende locaties in voornoemde gemeenten aan de gevel te hangen. Dit zijn allemaal bestaande locaties waar reeds een stroomvoorziening (220 volt) is voorzien. Op dit moment is nog onduidelijk of het monteren en installeren in eigen beheer zal worden gedaan. U wordt in de gelegenheid gesteld om aanbesteder hierin een aanbod te doen. Het betreft hier een optie voor de opdrachtgever. Jaarlijks dient er een evaluatie over de dienstverlening plaats te vinden. Dit op basis van de
rapportage welke de opdrachtnemer jaarlijks aanlevert. In deze rapportage dienen de specificatie van de geleverde apparaten alsmede de dienstverlening rondom het onderhoud te staan.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 mei 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van twee jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 30 april 2024. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van één jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging of bij het bereiken van de maximale omvang.

De ABG-organisatie betreft een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Gezien deze ambtelijke samenwerking wordt de aanbestedingsprocedure door de ABG-organisatie uitgevoerd. De aanbesteding vindt plaats door middel van een Europese openbare procedure. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium laagste prijs.

Bron: Tenderned donderdag 3 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251182

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *