Aedes vernieuwt aanbestedingsleidraad woningcorporaties – Aanbestedingsnieuws

Aedes vernieuwt aanbestedingsleidraad woningcorporaties

Woningcorporaties investeren jaarlijks miljarden in nieuwbouw, woningverbetering en energiemaatregelen. Door bewuste aanbesteding kunnen ze hun middelen transparant en doelmatig inzetten en een optimale prijs-kwaliteitverhouding realiseren. Hoe je dat precies doet, staat beschreven in de vernieuwde Leidraad aanbesteden.

Aedes ontwikkelde de Leidraad aanbesteden samen met corporaties en Brink Management / Advies. Na de eerste publicatie in april 2016 organiseerde Aedes bijeenkomsten over hoe de leidraad in de praktijk werkt. Enkele corporaties voerden pilots uit. In de vernieuwde versie zijn deze praktijkervaringen verwerkt. Daarnaast zijn in de update wijzigingen meegenomen op het gebied van aangepaste wetgeving.

Het doel van de leidraad is corporaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en het opzetten van concrete aanbestedingen. Corporaties met meer ervaring kunnen de leidraad gebruiken om hun aanpak te toetsen en wellicht een stap verder te brengen. De leidraad geeft duidelijkheid over (on)mogelijkheden, identificeert kansen en risico’s en vertaalt dit naar concrete aanbevelingen.

Ook voor andere aanbestedende diensten is de leidraad een aardig inkijkje. Zo zitten er praktische tips and tricks in, onder meer voor het houden van een Verificatiegesprek tussen de voorlopige en definitieve gunning. “Behalve wellicht voor eenvoudige opdrachten is het raadzaam om tussen het voornemen tot gunning en de definitieve gunning met de beoogde winnaar van een aanbesteding om tafel te zitten en te onderzoeken of de ondernemer alle onderdelen van de opdracht goed heeft begrepen.”

Ook interessant zijn de publicatieplatforms die de leidraad aanraadt:  “Voorbeelden van aanbestedinsplatforms zijn CTM Solution, Ariba Sourcing, Aanbestedingskalender, ProjectNed, Negometrix en IBIS4Tender.” Voor het meewegen van Past Performances benadrukt de leidraad dat subjectiviteit moet worden vermeden en verwijst verder naar Sturen op Resultaateen publicatie van Aedes uit 2013.

Bron: Aedes, 21 april 2017

De leidraad is hier te downloaden:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *