Aanschaf materieel gladheidsbestrijding Delft – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf materieel gladheidsbestrijding Delft

Foto: Pixabay.com

Delft bevindt zich tussen de steden Rotterdam en Den Haag in. Het is een sterk verdichtte stad en telt circa 103.000 inwoners, ruim 50.000 woningen en 3 miljoen m2 openbare weg op een totale oppervlakte van slechts 24 km2. Delft is een kennisstad met de TU-Delft en 2 hogescholen als pijlers. Van de 28.000 studenten wonen er circa 18.000 ook daadwerkelijk in Delft. Dit zorgt voor een zeer hoge fietsdichtheid, met name tussen het centrum en de TU campus. Ruim de helft van alle
verkeersbewegingen in Delft zijn met de fiets. De historische binnenstad trekt veel dagtourisme. De grote markt met daaraan het stadhuis en de Nieuwe Kerk gelegen zijn een belangrijke publiekstrekker. Op donderdag en zaterdag zijn er, ook in
het strooiseizoen, grote weekmarkten. Op dit moment voert de gemeente Delft de gladheidsbestrijding droog en curatief uit. Met 4 grote strooiers(4m3) en 5 kleine strooiers (0,8m3) wordt een areaal van in totaal ruim 200 km hoofdwegen en fietspaden gedekt. Ook strooit de gemeente op het terrein van enkele lokale voorzieningen zoals  het GGZ terrein en de milieustraat. De historische binnenstad met de grachten, veel bruggen, smalle straten en marktplein vereist een
flexibele en vaak handmatige inzet van de gladheidsbestrijding. Het faciliteren van de weekmarkten en culturele evenementen is daarbij van belang. De gladheidscoördinator beschikt over 24/7 ondersteuning door een weerbureau en data van twee gemeentelijke GMS systemen. De gemeente levert de gladheidscoördinator en voert zelf de dagdienst uit met eigen personeel en voertuigen. In de avonduren en de weekenden levert een aannemer personeel, die dan gebruik maken van de gemeentelijke voertuigen. Het areaal is verdeeld over 14 strooiroutes, een (handmatige) knelpuntenroute en een (preventieve) schemerroute. Hiervoor beschikt de gemeente over een separaat routemanagementsysteem. Het
materieel wordt handmatig bediend. Deze machines zijn op basis van hun technische levensduur aan vervanging toe. Gezien de omvang van de opdracht wordt deze vervangingsvraag door middel van een Europese procedure aanbesteedt.

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer, die in opdracht van de gemeente de zorg op zich voor het leveren van de strooiers zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad en bijbehorende bijlagen inclusief het onderhoud voor de geleverde strooiers. Tevens zoekt tevens de gemeente Delft een partner die haar kan helpen gedurende de contractperiode tegen acceptabele kosten een effectieve en zo duurzaam mogelijke gladheidsbestrijding te faciliteren.

Met ingang van het gladheidsbestrijdingsseizoen 2021-2022 wil de gemeente Delft overgaan op preventieve (en daarmee natte) gladheidsbestrijding. De uitvoering komt volledig in handen van één uitvoerende partij, gedurende deze aanbesteding tracht de gemeente Delft een aanbesteding te publiceren voor het contracteren van deze uitvoerende partij. De gemeente blijft echter eigenaar van het steunpunt (zoutdepot) en het bestrijdingsmaterieel (strooiers en sneeuwschuivers/ploegen). Voor de overgang naar een preventieve gladheidsbestrijding is nieuw natzout-strooimaterieel nodig. Daarnaast dient er óók één fietspadsneeuwschuiver vervangen te worden en valt binnen de scope van deze aanbesteding.

De gemeente Delft is op zoek naar een partij die proactief meedenkt over het huidige en in de toekomst benodigde materieel om de gladheidsbestrijding zo efficiënt mogelijk uit voeren, adviseert over toe te passen ontwikkelingen, het materieel levert en dit gedurende de looptijd van het (service)contract onderhoud. Binnen de opdracht kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende leveringen en diensten:
– Levering van (vervangend) materieel waarmee de gemeente Delft haar wettelijke taak van gladheidsbestrijding adequaat kan (laten) uitvoeren voor een periode van tenminste 10 jaar (tot en met 2031).
– Het aanbieden van een strooimanagementsysteem wat de gemeente in staat stelt om rapportages te draaien.
– Uitvoering van alle onderhoudstaken, inclusief het installeren van eventuele upgrades op de machines, die een efficiënte inzetbaarheid van de machines tot tenminste 2031 mogelijk maken.

Gedurende de looptijd van het (onderhouds)contract is optimaliseren van het vlootmanagement gericht op:
Het minimaliseren van het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen,
training van uitvoerend personeel mbt bediening en dagelijks onderhoud,
aanleveren van managementinformatie over de inzet, gebruik en onderhoudsstaat van (onderdelen van) machines.
overgang van handmatig naar automatisch strooien
Invoeren van een strooimanagementsysteem
De gemeente verwacht een samenhangende aanbieding waarmee duurzaamheid, hoogwaardige 
gladheidsbestrijding en kostenefficiëntie over de totale contractduur wordt geoptimaliseerd.

Op basis van historische gegevens en de grote van het areaal verwacht de gemeente Delft twee grote opzetstrooiers, vier kleine opzetstrooiers en één fietspad-sneeuwschuiver af te nemen om zo aan haar wettelijke taak te voldoen.
Het benodigde materiaal zoals hierboven beschreven dient uiterlijk 30 september 2021 geleverd te zijn, waarbij alle gevraagde functionaliteiten gereed voor gebruik en getest in de praktijk zijn. Naast het leveren van materiaal wenst de gemeente Delft een onderhoudscontract te sluiten voor het geleverde materiaal met een looptijd van 6 jaar en tweemaal de optie om het contract met twee jaar te verlengen. 

De gemeente Delft wenst de huidige strooimachines in te ruilen. De strooimachines kunnen eenmalig tijdens een schouw bekeken worden. Dit is mogelijk in week 7. Via de berichtenmodule in Tenderned kunt u zich aanmelden voor de schouw. Aanmelden voor de schouw kan tot uiterlijk 12 februari. Bij de schouw mogen maximaal 2 personen per inschrijver aanwezig zijn. De aanbestedende dienst zal zorg dragen dat er wordt voldaan aan de COVID-19 maatregelen. Op deze aanbesteding is het EMVI-criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding van toepassing. De inschrijving bestaat uit de volledig ingevulde en ondertekende documenten. Het is niet toegestaan om de meegeleverde bijlagen qua lay-out dan wel qua vorm of tekst te wijzigen. Ook is het niet toegestaan deze bijlagen te vervangen door eigen documenten. Op plaatsen waar staat aangegeven dat bedragen/informatie ingevuld moet worden, zal inschrijver dit invullen. De Inschrijving is een “best-bid”, dat wil zeggen een eerste en enige inschrijving; er wordt niet nader onderhandeld over tarieven of andere zaken in de inschrijving.

Bron: Tenderned 8 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219026

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *