Aanpassingen N792: Vaassen – Twello provincie Geldeland – Aanbestedingsnieuws

Aanpassingen N792: Vaassen – Twello provincie Geldeland

Te kappen bomen bij de op- en afritten A50. Foto Google Streetview

In 2023 gaat de provincie Gelderland  groot onderhoud uitvoeren aan de N792 tussen Vaassen en de rotonde N344. Naast het vervangen van asfalt verlaagt de provincie als wegbeheerder de maximum snelheid naar 60 km/u. De N792 kent veel verschillende snelheden. Een maximum snelheid van 80 km/uur past niet goed bij de functie en het gebruik van de weg. Samen met de gemeenten Epe en Voorst is onderzocht of de maximum snelheid verlaagd kan worden naar 60 km/u buiten de bebouwde kom en 30 km/u binnen de bebouwde kom. Zo verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terwolde. De snelheid verlagen kan, omdat de weg geen regionale functie heeft.

Naast het verlagen van de snelheid worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Aanbrengen nieuwe belijning en snelheidsremmende maatregelen (plateaus en wegversmallingen)
  • Verbeteren zichtbaarheid fietspaden bij kruisingen (rood asfalt aanbrengen)
  • Afscheiding rijbaan – fietspad beter zichtbaar maken tussen Wijkseweg en rotonde Middendijk (plaatsen reflectorpaaltjes)
  • Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Wijkseweg voor minder validen

Aan beide kanten van de N792 liggen fietspaden. Bij kruisende wegen hebben fietsers voorrang op afslaand verkeer. Bij deze kruisingen  wordt het fietspad rood. Zo valt de voorrangssituatie beter op. Tussen de Terwolde en Twello komen reflectorpaaltjes.  Op dit deel zijn de fietspaden nu alleen door een betonband van de weg gescheiden. De reflectorpaaltjes maken de fietspaden beter zichtbaar. De N792 tussen Emstermate en de rotonde N344 is nog goed. De provincie voert hier in 2023 geen onderhoud uit. De snelheid op dit deel blijft daarom 80 km/u. Zodra hier groot onderhoud wordt uitgevoerd  wordt ook gekeken naar het verlagen van de maximum snelheid.

Langs de N792 staan veel bomen. Op dit moment zijn er ongeveer 5 bomen in een matige conditie. Volgend jaar bepaalt de provincie wat met deze bomen gedaan moet worden.  Als  de bomen gekapt worden komt er een compensatieplan. Bij de op- en afritten van de A50 staan een aantal bomen in het zicht, deze worden gekapt.

Voor het groot onderhoud aan de N792 gaan de provincie vooralsnog uit van de volgende planning:

  • Zomer 2021: afronden verkenning
  • 2021 – 2022: voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)
  • 2023: uitvoering werkzaamheden

Bron:  Provincie Gelderland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *