Aanpassing N351 Overijssel – Aanbestedingsnieuws

Aanpassing N351 Overijssel

De N351 bij Kuinre. Foto: Google Streetview

De provincie Overijssel hecht veel waarde aan een veilig en leefbaar gebied. Daarom worden er regelmatig herinrichtingen gedaan en onderhoud gepleegd aan de N-wegen. De provincie gaat de N351 bij Kuinre aanpassen van een 80km/u weg naar een 50km/u weg. Hierdoor word er een veiligere situatie gerealiseerd en zullen omwonenden minder geluidsoverlast ervaren. Na onderzoek naar de mogelijkheden om dit te realiseren, kwam er groen licht. Daarbij is afgesproken om ook de Sleep in de plannen mee te nemen.

In het kort gaat het om de volgende aanpassingen:

  • De N351 wordt ingericht als weg binnen de bebouwde kom waar maximaal 50 km/u gereden mag worden.
  • De bestaande bomenrij (aan de kant van het water) en de begroeiing daaronder word zoveel mogelijk behouden.
  • De sleep krijgt een meer ‘dorpser’ karakter.
  • Tussen het Noordeinde en het Waagplein komt een extra aansluiting op de N351.

De voorbereidingen zijn voor de aanpassingen zijn in volle gang. De komende maanden word het definitieve ontwerp uitgewerkt en zal er een aanbesteding geplaatst worden voor de selectie van een aannemer. Naar verwachting kan in de herfst van dit jaar de eerste schop in de grond.

Bron: Provincie Overijssel

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *