Aanpassing en uitbreiding Jan van Nassauschool Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Aanpassing en uitbreiding Jan van Nassauschool Den Haag

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © SCOH

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) is van plan om het huidige gebouw van het kindcentrum O3 aan te passen en beperkt uit te breiden. Het huidige pand is ca. acht jaar oud. De huidige gebruikers van het IKC zijn basisschool Jan van Nassau, kinderopvang DAK (BSO) en welzijnsorganisatie Zebra. Door het feit dat Zebra in de toekomst veel minder ruimte nodig heeft enerzijds én de groeiende ruimtebehoefte van de school anderzijds, heeft de gemeente ingestemd met een
herschikking in het gebouw en het ombouwen van de vrijkomende ruimte tot lokalen voor het onderwijs. Aangezien er na aanpassing nog een ruimtetekort is voor peuteropvang en BSO, is tevens het plan opgevat om het gebouw aan de achterzijde beperkt uit te breiden, met een éénlaagse bebouwing van ca. 85 m² groot. Deze wordt door middel van een bouwkundige doorbraak gekoppeld aan de bestaande bouw. De interne aanpassing betreft vooral het herschikken van bestaande, niet dragende, wanden en het aanpassen van installaties. Voor die installaties kan overwegend gebruik worden gemaakt van bestaande installaties. De uitbreiding zal mogelijk worden voorzien van een separate verwarmings- en ventilatieinstallatie. De uitbreiding moet BENG worden gerealiseerd. SCOH is opdrachtgever en aanbesteder en wil een overeenkomst aangaan voor de
realisatie van de bovenbeschreven werkzaamheden.

Het werk in deze aanbesteding betreft de aanpassing en beperkte uitbreiding van het bestaande gebouw van IKC O3 aan de Zaanstraat 25 te Den Haag. De werkzaamheden voor de aanpassing van het gebouw zullen hoofdzakelijk in de zomervakantie van 2023 moeten worden uitgevoerd. Voor en na de zomervakantie kunnen beperkte voorbereidings- en afrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden voor de uitbreiding aan de achterzijde moeten ook zoveel als mogelijk in de zomervakantie worden uitgevoerd. Ter plaatse kan, in overleg, wel tijdens schooltijden worden gewerkt. De werkzaamheden voor de doorbraak met het bestaande gebouw zullen wel zo mogelijk in en rond een vakantie (herfstvakantie) moeten worden uitgevoerd. Uitvoering geschiedt in overleg tussen de uitvoerend aannemer en de opdrachtgever. Het achterterrein waar de uitbreiding komt is slechts beperkt bereikbaar (via een onderdoorgang, langs diverse bergingen en een haagbeuk). Bovendien is sprake van een relatief smalle strook van totaal ca. 6,5 meter breedte. Er zal in ieder geval niet met een kraan op dat achterterrein kunnen worden gewerkt. Veel materiaal zal me de hand, of met klein materieel moeten worden aangevoerd. Het ontwerp voor de huidige plannen is gemaakt door architectenbureau Atelier Pro uit Den Haag. Atelier Pro is ook de architect van het huidige bestaande gebouw. Qua externe en interne vormgeving zijn de huidige plannen dan ook geheel aangepast aan het bestaande gebouw. Het totale werk voor de aanpassing en uitbreiding is door de opdrachtgever geraamd op € 715.000,- excl. BTW.
De opdracht betreft de aanneming van het totale bouwwerk. Inclusief alle installaties.

De aanbesteding betreft een (nationaal) niet openbare aanbesteding.

Fase 1, selectiefase
In deze eerste selectieronde beoogt de aanbesteder te komen tot vijf partijen die worden uitgenodigd voor de gunningsfase.

Fase 2, gunningsfase
In de gunningsfase beoogt de aanbesteder een opdrachtnemer te vinden en te contracteren. Voor deze fase wordt  een gunningsleidraad beschikbaar gesteld aan diegenen die een uitnodiging tot inschrijving ontvangen. Gunning heeft plaats op basis van de laagste inschrijfprijs. Gezien diverse omstandigheden, waaronder de bereikbaarheid van de bouwkavel, heeft het volgens SCOH geen nut dat andere aspecten dan de prijsvorming in de aanbesteding worden meegewogen.

Bron: Tenderned donderdag 19 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286006

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 januari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *