Aanpassen hangaar 374 Woensdrecht – Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Aanpassen hangaar 374 Woensdrecht – Rijksvastgoedbedrijf

Impressie aanzicht gebouw H374. Impressie: © Rijksgebouwendienst

De Koninklijke Luchtmacht gebruikt een grote verscheidenheid aan toestellen om haar taak uit te voeren. Deze toestellen dienen op een passende manier te kunnen worden onderhouden. Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) op de vliegbasis
Woensdrecht voorziet in de uitvoering van dit onderhoud, wat plaatsvindt in hangaar 374. Om dit onderhoud op een effectieve en efficiënte manier uit te kunnen (blijven) voeren, is het besluit genomen om een deel van deze hangaar aan te passen. Zo
wordt in de toekomst nog beter aangesloten op de onderhoudsbehoefte. Hiervoor worden vier nieuwe opstel- en onderhoudsplaatsen ingericht, waarbij een deel van de hangaar in gebruik blijft voor het regulier onderhoud aan de toestellen.

Het werk betreft de gedeeltelijke verbouwing en inwendige aanpassing van hangaar H374 op vliegbasis Woensdrecht. De werkzaamheden omvatten in grote lijnen de hierna benoemde punten:
– Constructieve aanpassingen hoofddraagconstructie
– Constructieve aanvullingen dakconstructie
– Constructieve aanpassingen fundering
– Aanbrengen snelvouwdeur (inwendig)
– Verzwaren kraanbaan
– Plaatsen aanvullende installaties
– Plaatselijk vernieuwen van de vloer
– Vloercoating aanbrengen
– Aanpassen van de weegbrug in de vloer

Oppervlakte: circa 13.392 m2 bvo.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk voor 30 september 2022 een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:
– Bedrijfsnaam
– E-mail adres
– Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– ID type
– ID nummer
Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te
maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan.
Het bezoek van de locatie vindt plaats op 3 oktober 2022 om 10:00 te Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide.

Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt de persoonsgegevens die ondernemingen in het kader van het bezoek van de locatie dienen te verstrekken voor het aanmelden van de personen die het bezoek van de locatie namens de onderneming bijwonen. De
rechtsgrondslag voor deze verwerkingen is dat het Ministerie van Defensie een belangrijke bijdrage levert ten behoeve van de bevordering van vrede en veiligheid in de wereld. Personeel, informatie en materieel zijn van wezenlijk belang om een
effectieve uitvoering van taken in dit kader te kunnen garanderen. Een ieder moet bij de taakuitvoering onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van de bedrijfsprocessen. Die betrouwbaarheid wordt onder meer
gegarandeerd door het treffen van beveiligingsmaatregelen. In het Defensie Beveiligingsbeleid (DBB) is de integrale beveiliging beschreven die het geheel aan personele, fysieke, informatie- en industriebeveiliging omvat. De verwerkte gegevens zijn noodzakelijk om de identiteit en authenticatie van de betrokken bezoeker tijdig vast te stellen en de rechtmatigheid van toegang tot beveiligingszones op Defensielocaties vast te stellen. Naar aanleiding van een aantal incidenten is de toegangsprocedure aangescherpt en geharmoniseerd. Zie voor meer informatie https://www.defensie.nl/privacy.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis
van de laagste prijs en wordt bepaald door financiële criteria.

Bron: Tenderned dinsdag 20 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272899

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *