Aanpak baggeropgave Loosdrechtse Plassen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Aanpak baggeropgave Loosdrechtse Plassen

Foto: © Provincie Noord-Holland

Om de bevaarbaarheid en de waterkwaliteit te verbeteren en natuurontwikkeling te stimuleren, wordt gewerkt aan het project ‘Bagger, zwevend slib en waterplanten’. Het project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland en Waternet (en Waterschap AGV) en is verdeeld in 2 deelprojecten:

  • Aanpak baggeropgave
  • Aanpak zwevend slib en waterplanten

De uiteindelijke uitvoering van de Aanpak baggeropgave, die uiterlijk start in het najaar van 2022, vindt in verschillende fasen plaats:

  • Fase 1: het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas.
  • Fase 2: het baggeren van de jachthavens.
  • Fase 3: het mogelijk baggeren van de Stille Plas en de Vuntus, waarbij de bagger bij voorkeur wordt verwerkt in natuurontwikkeling.
  • Onderhoudsfase: het beheer van de plassen en afspraken over het opnieuw baggeren op de 1e tot en met de 5e plas na 10 jaar (‘onderhouds-baggeren’).

Fase 1: het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas
Voor de eerste fase van de baggeropgave is voor de locatie van een tijdelijk weilanddepot gekozen voor de polder Mijnden zuidwest in de gemeente Stichtse Vecht. De stuurgroep van het gebiedsakkoord nam dit besluit op 31 maart 2021 na zorgvuldige afwegingen, waarin voor 3 verschillende locaties (2 in polder Mijnden en 1 nabij Egelshoek) de haalbaarheid en impact werden beoordeeld.

Met het besluit van de stuurgroep is locatie polder Mijnden zuidwest nog geen vaststaand feit. We onderzoeken momenteel de haalbaarheid van het verkrijgen van de nodige vergunningen en er vinden nadere uitwerkingen en onderzoeken plaats. Zo voert de provincie in polder Mijnden zuidwest ecologisch veldonderzoek uit om vast te stellen welke maatregelen eventueel nodig zijn om het werk zorgvuldig uit te voeren. Daarnaast onderzoekt de provincie er de bodemgesteldheid. Ook is de provincie, ondanks dat de locatie nog geen vaststaand feit is, bezig met de aanbesteding. Na de zomer verwacht Noord-Holland meer te kunnen vertellen.

Bron: Provincie Noord-Holland https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Aanpak_baggeropgave_Loosdrechtse_Plassen

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *