Aannemersselectie Broeckland College Breukelen – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie Broeckland College Breukelen

Impressie: © Stg. Willibrord

Het huidige gebouw van het Broeckland College is in een slechte staat. Om die reden is de nieuwbouw opgenomen in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) van de gemeente Stichtse Vecht en komt in aanmerking voor uitvoering. Op basis van het vooronderzoek is er voor nieuwbouw voor deze school op de huidige locatie gekozen. Het totaal aantal m2 bvo begraagt ongeveer 6.700 m2 bvo.

Het Broeckland College is een school voor VMBO. Het VMBO bestaat uit vier leerjaren. Het Broeckland College kent een brugperiode van twee jaar. In klas 1 krijgt de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs speciale aandacht in de begeleiding.

De ambitie welke aanbesteder Stg. Willibrord heeft met haar huisvesting is dat de huisvesting een grote bijdrage levert aan de
nieuwe visie op onderwijs en aan het algemeen maatschappelijk belang. Dit kenmerkt zich door:
• Functionaliteit van het gebouw;
• Bij 21e -eeuws leren en hedendaags onderwijs zitten leerlingen niet alleen maar in een klaslokaal. Dan is een prettige en uitdagende verblijfsomgeving noodzakelijk om leerlingen, met verschillende sociale en onderwijskundige achtergronden, actief ta laten zijn in hun leren.
• Duurzaamheid met betrekking tot de levenscyclus van het gebouw. Hierbij te denken aan materiaalgebruik, energieverbruik, levensduur van materialen, kosten, milieubelasting etc.
• Flexibiliteit van het gebouw, nodig om het gebouw eenvoudig aan te kunnen passen aan de veranderende onderwijswereld.
• Het gebouw moet ontworpen worden aan de hand van de menselijke maat, dit wil zeggen het afstemmen van dimensies op de beleving van mensen.
• Het gebouw kenmerkt zich met name door haar open karakter, hoge mate van vrijheid m.b.t. indeling en indeelbaarheid, transparant interieur en lange zichtlijnen.

De werkzaamheden omvatten de nieuwbouw van een twee lagen tellend gebouw, een BVO van circa 6.700 m2 bvo waarin veel duurzaamheidsaspecten worden verwerkt. De opdracht wordt aanbesteed op basis van een uitvoeringsgereed ontwerp. Het bestek, de tekeningen en evt. de nota van inlichtingen, zullen uitsluitend worden toegezonden aan de ondernemingen die geselecteerd worden en voor uitnodiging tot inschrijving in aanmerking komen.

Ondernemingen die willen deelnemen aan de aanbesteding, melden zich aan als gegadigde via Tenderned. Nadat de aanmeldingstermijn is verstreken zal een beoordelingscommissie de aanmeldingen beoordelen. De gegadigden die  zijn geselecteerd komen in aanmerking voor uitnodiging tot inschrijving. De gegadigden die niet uitgenodigd worden, zullen per mail met opgaaf van redenen worden geïnformeerd.

Bron: Tenderned zondag 4 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271216

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *