Aannemer multifunctioneel dorpshuis Otterlo – Aanbestedingsnieuws

Aannemer multifunctioneel dorpshuis Otterlo

Foto: © Gemeente Ede

De gemeente Ede realiseert een nieuwe multifunctionele accommodatie, ook wel multifunctioneel Dorpshuis te Otterlo. Deze is voorzien in het gebied Weversteeg. Het bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld in augustus 2023. Dit betekent dat het ontwerp van het dorpshuis met de huidige uitgangspunten doorgang kan vinden. Het nieuwe dorpshuis met gymzaal dient als vervanging van de bestaande gedateerde gymzaal, als onderkomen van de muziekvereniging en zal de functionaliteit van het huidige dorpshuis ‘De Aanloop’ aan de Sportlaan 5 te Otterlo overnemen. De opdracht is niet onderverdeeld in percelen. De volgende redenen liggen hiervoor ten grondslag:
a. De opdracht wordt gezien als een logisch samenhangend geheel.
b. Het verdelen van de opdracht in percelen brengt voor de opdrachtgever extra administratieve lasten, risico’s en faalkosten met zich mee.
Voor onderhavige opdracht worden deze niet acceptabel bevonden.

Het gebouw betreft 2106m² bvo inclusief dubbele gymzaal en bestaat uit twee bouwlagen. Het terrein maakt geen onderdeel uit van het werk, deze wordt door de gemeente ingericht. Het gebouw heeft de volgende kenmerken:
– Een energieneutraal gebouw middels PV panelen, een inpandig accupakket en slimme sturing van de energiehuishouding doormiddel van een energiemanagement systeem
– Een hoog circulair ambitie niveau waarbij zoveel mogelijk bio-based materialen worden toegepast zoals hout en duurzaam isolatiemateriaal.
– Een hoog ambitie voor duurzaamheid uitgedrukt in een GPR score van 8,0
– Een ambitie in duurzaamheid in het onderhoud en gebruik van het gebouw
– Een hoge geluidsisolatie naar de omgeving
– Special: verzonken biljarttafels

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De aanbesteding vindt in 2 fasen plaats:
Aanbestedingsfase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich via een ‘aanvraag tot deelname’ aanmelden voor de
aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Aanbestedingsfase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen het ‘gunningsdocument’ op basis waarvan zij hun inschrijving kunnen indienen. De uit te voeren werkzaamheden zullen nader omschreven worden in een bestek.
Als gunningscriterium wordt gehanteerd:
“Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van:
“Beste Prijs-Kwaliteitverhouding” (BPK)
De inschrijvingen zullen op de volgende elementen beoordeeld worden:
1. De prijs voor het werk
2. De geboden kwaliteit
a. Plan van aanpak
b. Een interview of presentatie met de sleutelfunctionarissen
Gegadigden worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanvraag tot deelname in te dienen met inachtneming van de eisen en criteria.

Bron: Tenderned zaterdag 1 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338017

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *