Aangifte ingediend tegen bestuurders om Kerstmarkt Maastricht – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Aangifte ingediend tegen bestuurders om Kerstmarkt Maastricht

De advocaat van Drawing Board, een verliezende partij bij de aanbesteding voor de kerstmarkt in Maastricht heeft aangifte gedaan tegen 11 mensen in verband met lidmaatschap van een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. Dat vertelt de advocaat, Richard Wagemans, tegenover Dagblad de Limburger. Onder meer tegen oud-burgemeester Gert Leers is aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet laten weten, of vervolging wordt ingesteld.

De Gemeente heeft op 2 december 2015 een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure in de markt gezet met het onderwerp “Magisch Maastricht op het Vrijthof, kerstevenement in Maastricht”. Het gaat om een opdracht met ingang van kerst 2016 tot en met de kerst van 2019. De opdrachtnemer moet binnen de door de Gemeente gestelde randvoorwaarden zelf voor de organisatie en exploitatie zorg dragen. De overeenkomst met de opdrachtnemer na gunning heeft een looptijd van vier jaar en kan tweemaal met één jaar worden verlengd. De opdracht is in maart 2016 voorlopig gegund en het gunningsbericht is in juni gepubliceerd.

Bron: Wikimedia, Kleon3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2016-Maastricht,_Vrijthof,_Kerstmarkt_04.jpg

Na het bekend worden van de voorlopige gunning voor het evenement Magisch Maastricht, begin 2016 stapten de drie verliezende partijen al naar de kort gedingrechter. Dat diende in mei 2016. Daar eisten de verliezers, dat bekend zou worden gemaakt met welke onderaannemers de winnende Stichting Winterevents werkten. Dat eisten de verliezende partijen, omdat de Stichting opnieuw is opgericht na een faillissement van Winterland, de eerste en jarenlang enige organisator van de Maastrichtse kerstmarkt. Van Winterland is bekend dat de organisatie té innige banden had met de gemeente en er een onduidelijke belangenafweging was tussen private en publieke belangen.

Dat bekendmaken van onderaannemers weigerde Winterevents, want dat was concurrentiegevoelig. De rechter gaf aan dat Wintervents niet verplicht was inschrijving of onderaannemers bekend te maken. De Stichting kon zich dus niet bogen op ervaring, aangezien het in 2015 was opgericht en moest zich daarvoor beroepen op de ervaring van anderen, (mogelijk Winterland, de eerste oprichter van het kerstevenement) “Rechtsbescherming wordt immers zinledig als onduidelijk blijft wie achter een “lege huls”-winnaar steekt.”, zo oordeelde de rechter in deze uitspraak. Desondanks wees de rechter alle vorderingen af, met als saillant detail echter de vastlegging, dat de behaalde scores door de inschrijvers volgens de eisers “wiskundig onmogelijk ” zijn.

Op 14 juni antwoordde de gemeente over de uitspraak: “Winterevents kan voldoen aan die eisen doordat zij zich beroept op ervaring van een derde, hetgeen
aanbestedingsrechtelijk is toegestaan. Controle van de gestelde ervaringseisen door de gemeente heeft plaatsgevonden op de wijze zoals dat is beschreven in de aanbestedingsdocumentatie.” Dagblad de Limburger heeft achterhaald dat het Maurice Schoenmaeckers is, die de onderaannemer is die onbekend moest blijven in verband met concurrentiegevoeligheid. Schoenmaeckers is commerciëel manager van MVV en was eerder betrokken bij Winterland. Inmiddels zijn er ook getuigen opgedoken, zo bericht Dagblad de Limburger, die bevestigen dat Schoenmaeckers hun kraam heeft ingehuurd. Daarnaast zijn de gemeenteraadsleden in november 2016 persoonlijk uitgenodigd op de opening van het Winterevent.

Een van de andere verliezers, de Duursma groep gaat nu opnieuw naar de rechter. De partij geeft aan het gevoel te hebben dat de gunning aan Winterevents, al “van tevoren was bekokstoofd”. De zitting van het nieuwe geding staat op de rol voor 25 september 2017. Het college heeft de raad inmiddels laten weten dat de stadsadvocaat zich over deze kwestie buigt en een interne evaluatie van de aanbesteding is gestart. Deze evaluatie en de besluitvorming over al dan niet te nemen stappen op basis van het advies van onze stadsadvocaat, bevinden zich in een afrondende fase. Omdat het kort geding nog loopt, wil de gemeente verder geen uitspraken doen.

Bron:

Dagblad de Limburger, Aangifte van bedrog bij kerstfestijn

Dagblad de Limburger, Organisator Magisch Maastricht bood 50.000 euro per jaar om te zwijgen

Dagblad de Limburger, Nieuwe getuigen in zaak rond Magisch Maastricht

http://rekenkamermaastricht.nl/wp-content/uploads/2012-05-01_RK_Eindrapport_Winterland_oms_def.pdf

Raadsinformatiebrief van 19 september 2017
van  14 december 2017

van

14 juni 2016

Aankondiging van een gegunde opdracht: Magisch Maastricht op het Vrijthof, kerstevenement in Maastricht – Gemeente Maastricht op TenderNed

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *