Aanbestedingen Nieuwegein aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Aanbestedingen Nieuwegein aanbesteed

Foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Droste-effect

Nieuwegein is haar inkooporganisatie verder aan het professionaliseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hiervoor heeft zij onlangs een extra inkoper (voor vastgoed en bedrijfsvoering) en inkoopondersteuner aangetrokken. De gemeente beschikte al over een inkoopcoördinator, een inkoper voor ICT en een inkoper GWW. Inkoop is bij ons decentraal georganiseerd bij de afdelingen en centraal gecoördineerd door de inkoopcoördinator. Naast de inkopen die binnen de gemeente zelf begeleid worden, heeft Nieuwegein we ook behoefte aan een flexibele schil van twee vaste inkopers die (Europese) aanbestedingen kunnen begeleiden. Deze inkopers werken niet onder leiding en
toezicht van de gemeente, maar voeren de aanbestedingen zelfstandig en projectmatig uit. Op het moment dat Nieuwegein een (Europese) aanbesteding niet zelf kan begeleiden, kan er een beroep gedaan worden op de flexibele schil van twee inkopers. De externe inkopers zijn straks een visitekaartje van inkoop. Zij helpen de verschillende afdelingen met de betreffende aanbesteding en nemen hen het inkoopproces uit handen. Nieuwegein kiest bewust voor twee vaste gezichten als flexibele schil: zodat de afdelingen bekend raken met de twee inkopers en visa versa. De gemeente schat  in dat er jaarlijks zes (Europese) aanbestedingen hiervoor in aanmerking komen.
Er zullen vooral aanbestedingen van leveringen en diensten onder deze raamovereenkomst afgenomen worden. Aanbestedingen voor werken worden bij uitzondering onder deze raamovereenkomst afgenomen. Deze aanbesteding zelf is een Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012. Hierbij volgt Nieuwegein de openbare procedure. Voor deze procedure is gekozen omdat: De geschatte waarde van de onderhavige raamovereenkomsten het drempelbedrag voor leveringen en diensten van € 214.000,- overschrijdt en deze procedure de toegankelijkheid voor iedere geïnteresseerde marktpartij binnen Europa, waaronder lokale en regionale MKB bedrijven en ZZP’ers vergroot worden. Daarnaast is de verwachting van de gemeente dat minder dan (10) ondernemers een inschrijving zullen doen.

Bron: Tenderned 18 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187811

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *