Aanbesteding verzorging Publicatie Blauwkai – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding verzorging Publicatie Blauwkai

De Blauwkai is eind 2015 opgezet als een platform dat ruimte biedt aan het geluid van de gemeente Ridderkerk én dat van inwoners, ondernemers en organisaties en instellingen. Om de boodschap goed over te brengen en om interactie op gang te brengen, is er veel aandacht voor persoonlijke, herkenbare verhalen en voor klare taal en goede vormgeving. Dat maakt De Blauwkai laagdrempelig en aantrekkelijk om te lezen.
De Blauwkai verscheen tot oktober 2019 wekelijks in huis-aan-huisblad Het Zuiden editie Ridderkerk. Sinds de opheffing van dit blad verschijnt De Blauwkai wekelijks in het huis-aan-huisblad De Combinatie. In de huidige printvorm is De Blauwkai als volgt opgebouwd:
– redactionele artikelen;
– vaste (service)rubrieken (Openbare bekendmakingen, Berichten uit de raad, Uw gemeente werkt aan en specifieke informatie voor de wijken).
De verhouding hierin is circa twee derde redactionele artikelen en een derde vaste rubrieken, met een gemiddelde van ca. 5 pagina’s per week, waarbij het exacte aantal pagina’s wekelijks kan fluctueren.

In de doorontwikkeling van De Blauwkai wordt rekening gehouden met diverse ontwikkelingen in de samenleving, zoals de digitalisering, het snel veranderende medialandschap en de veranderende rol van de overheid. Om in nauw contact te blijven met onze doelgroepen is het – nog meer dan voorheen – van belang dat wij in die ontwikkelingen meegaan. Wij vinden het belangrijk dat ook De Blauwkai aansluit op de behoeften vanuit de samenleving en dat wij met De Blauwkai zoveel mogelijk Ridderkerkers bereiken. Om alle doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen en tegelijkertijd ook mee te gaan in de ontwikkelingen, hoeft de vorm van De Blauwkai zich niet te beperken tot de huidige vorm. Er
zijn varianten mogelijk met verschillende vormen van print (bijvoorbeeld krant en magazine). De opdrachtgever vindt een aantrekkelijke ondersteunende online omgeving voor het gehele printmedium eveneens belangrijk. Voorwaarde is dat de vaste rubrieken en redactionele artikelen (zoals hierboven genoemd) wekelijks huis-aan-huis op print verschijnen.

De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat haar gemeentepagina’s worden gepubliceerd in een printmedium:
dat op alle adressen in de gemeente wordt bezorgd, ook in het buitengebied van de gemeente (uitgezonderd de adressen met een NEE/NEE-sticker) ;
met een adequate afhandeling van bezorgklachten/nabezorging.

Inschrijvers doen een voorstel dat zo goed als mogelijk aansluit op de geschetste communicatiebehoefte, waarbij rekening wordt gehouden met het beschikbare budget van € 100.000,- per jaar.
Gevraagd wordt een all-in prijs per vierkante centimeter en de zetspiegel van de pagina van het printmedium dat wordt aangeboden. Deze prijs is gebaseerd op alle kosten, waaronder bijvoorbeeld de onderstaande kosten:

  • – Full-colour druk
  • – Opmaak- en materiaalkosten
  • – Begeleiding van opmaak
  • – Drukproeven
  • – Bezorgkosten
  • – Opslagkosten
  • – Reis- en verblijfskosten

Alle prijzen en tarieven met betrekking tot opdracht zijn in ieder geval vast gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst.

Bron: Tenderned 18 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187886

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *