Aanbesteding “Veilig Mailen” MGR Rijk van Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding “Veilig Mailen” MGR Rijk van Nijmegen

Voor haar dienstverlening en dagelijkse werkzaamheden maken de deelnemers van de MGR Rijk van Nijmegen ( Modulaire Gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen) gebruik van een programma voor het “Veilig Mailen”. De huidige overeenkomst voor de levering van deze dienstverlening hiervan loopt eind december 2021 af. De opdrachtgever wenst voor de duur van vier jaar een overeenkomst af te sluiten met één professionele en betrouwbare leverancier ten behoeve van de uitvoering van de levering. Deze opdracht betreft enkel de levering van een systeem voor het Veilig Mailen conform voorgeschreven prijzenblad dat als bijlage aan het aanbestedingsdocument is gehecht.

(NDR toch niet zo stevig gehecht dat het bij de documenten te vinden is!

Deze opdracht betreft enkel de levering van een systeem voor het Veilig Mailen conform voorgeschreven prijzenblad
dat als bijlage aan dit aanbestedingsdocument is gehecht.

Niet dus!

De inschrijver dient een totaalbedrag (aanneemsom) voor de in het aanbestedingsdocument inclusief bijlagen
bedoelde systeem voor het Veilig Mailen voor een periode van vier jaar op te geven, door middel van het invullen
en het rechtsgeldig ondertekenen van het prijzenblad dat als bijlage aan dit document is gehecht. Tevens dient de
totstandkoming van de aanneemsom uiteengezet te worden in het ter beschikking gestelde prijzenblad (zie bijlage).
In dit prijzenblad dient u enkel de prijzen per stuk op te geven. De overige getallen worden automatisch ingevuld.
Het totaalbedrag neemt u over op het inschrijfbiljet. Het ingevulde prijzenblad kunt u toevoegen als bijlage bij het
inschrijfbiljet. Prijzen en tarieven zijn vast inclusief verschotten, reis- en verblijfkosten en dergelijke.

De aanbestedingsprocedure vindt plaats volgens een Europese openbare procedure op basis van de richtlijn
2014/24/EU welke in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd door de Aanbestedingswet 2012 van 1 november 2012, Staatsblad 2012, 542, Staatblad 2016, 241.
De openbare procedure bestaat uit één fase. Ondernemers worden derhalve uitgenodigd om in te schrijven op basis van de aanbestedingsdocumenten. 

Uit het PvE:

De aanbieder moet NTA7516-gecertificeerd zijn. Gegarandeerd moet zijn dat gevoelige informatie versleuteld is gedurende het transport [in transit], volgens best practice transport-beveiligingsmaatregelen, en gegarandeerd moet zijn dat informatie niet ingezien kan worden in het geval van onderschepping. Gegarandeerd moet zijn dat gevoelige informatie versleuteld is tijdens de opslag en dat alleen de verzender en de ontvangers de data kunnen ontsleutelen. Leveranciers mogen niet de (technische) mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot de opgeslagen data. De oplossing moet integreren met huidige en toekomstige versies van Outlook zodat gebruikers hun werkwijzen niet (significant) hoeven te wijzigen.

Bron: Tenderned vrijdag 27 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236667

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *